Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (kenmerk BR/REG-22135a) - WB/REG-2022-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (kenmerk BR/REG-22135a) WB/REG-2022-01

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

 

Artikel Ι

In artikel 4.9 van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk BR/REG-22135a, wordt de zinsnede

“De reistoeslag zorgverlener kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de prestatie 'Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden' en/of de prestatie 'Zorg zoals gedragswetenschappers bieden' en/of de prestatie 'Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)' zoals genoemd in artikel 4.1, 4.2 en 4.8” vervangen door:

De reistoeslag zorgverlener kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de prestatie(s):

-           Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden; en/of

-           Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg; en/of

-           Zorg zoals gedragswetenschappers bieden; en/of

-           Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg),

zoals genoemd in artikel 4.1 tot en met 4.3 en 4.8 van deze beleidsregel.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Dit besluit ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (kenmerk BR/REG-22135a)

Toelichting

In november 2021 is de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (kenmerk BR/REG-22135a) vastgesteld. Bij het toevoegen van de nieuwe prestatie ‘Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg’ is per abuis de verwijzing naar andere prestaties onder de prestatie ‘Reistoeslag’ niet aangepast en is niet toegevoegd dat de bestaande prestatie ‘Reistoeslag’ ook op deze nieuwe prestatie van toepassing is. Met dit wijzigingsbesluit wordt dit hersteld.

Naar boven