Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen, januari 2022 (ambtshalve vastgesteld) - TB/REG-22645-01
Ondertekeningsdatum:28-12-2021Geldigheid:01-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG - 22114a;

 

de nadere regel:

 • Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2207a;

 

en de tariefbeschikking:

 • Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-22613-02;

 

besloten dat:

 

door zorgaanbieders van:

 1. medisch-specialistische zorg;
 2. audiologische zorg;
 3. trombosezorg;
 4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;
 5. geriatrische revalidatiezorg;

 

 

aan:

 • zorgverzekeraars, en
 • (niet-)verzekerden1

 

met ingang van: 1 januari 2022

 

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief  2(incl. 9% BTW)

13953621

Eprex 1000 injectievloeistof 2000IE/ml wegwerpspuit 0,5ml, 6 stuks

 €43,14

13953648

Eprex 2000 injectievloeistof 4000IE/ml wegwerpspuit 0,5ml, 6 stuks

 €88,68

13953702

Eprex 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €128,43

13953710

Eprex 4000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,4ml, 6 stuks

 €171,24

13953729

Eprex 10000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 1,0ml, 6 stuks

 €428,12

14165082

Neupogen 30 injectievloeistof 30milj E/ml flacon 1ml, 5 stuks

 €357,26

14626640

Eprex 6000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €256,87

14626659

Eprex 8000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,8ml, 6 stuks

 €342,49

14667401

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €76,49

14681900

Neupogen Singlej 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €330,57

14681927

Neupogen Singlej 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €520,09

14690772

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,89

14690780

Neorecormon 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €146,77

14690810

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,71

14690829

Neorecormon 5000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €240,18

14690837

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €289,18

14690845

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,37

14717352

Neorecormon  500 injectievloeistof 1667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €27,50

14908255

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,45

14919540

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €76,47

14919559

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €282,51

14919567

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €424,95

14919575

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €141,53

14919583

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €1.023,95

14977451

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,89

14977478

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,71

15007219

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

15038084

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,28

15059871

Aranesp Sureclick 20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €36,14

15059898

Aranesp Sureclick 40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,62

15059901

Aranesp Sureclick 60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €106,23

15059928

Aranesp Sureclick 80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €141,65

15059936

Aranesp Sureclick 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €177,06

15059952

Aranesp Sureclick 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,99

15059960

Aranesp Sureclick 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,97

15059979

Aranesp Sureclick 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,30

15070646

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,89

15070654

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,71

15070689

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,37

15093433

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €35,37

15093441

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €52,96

15093468

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,62

15093476

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,98

15134415

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €211,87

15134431

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €566,60

15134458

Aranesp 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,96

15134490

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €353,14

15142035

Eprex 40000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €266,32

15144976

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuks

 €247,11

15155013

Aranesp Sureclick 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,97

15215008

Aranesp Sureclick 20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €36,13

15215016

Aranesp Sureclick 40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,62

15215032

Aranesp Sureclick 60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €106,23

15215040

Aranesp Sureclick 80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €141,65

15215059

Aranesp Sureclick 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €177,06

15215067

Aranesp Sureclick 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,99

15215075

Aranesp Sureclick 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,97

15215083

Aranesp Sureclick 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,30

15246655

Aranesp Sureclick 20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €36,13

15246663

Aranesp Sureclick 40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,61

15246671

Aranesp Sureclick 60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €106,22

15253228

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €35,38

15253236

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,99

15253244

Aranesp 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,96

15253252

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,28

15254356

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €19,11

15254364

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €52,96

15254372

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,62

15254380

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €88,27

15254399

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €106,22

15254402

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €141,63

15254410

Aranesp 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €177,05

15255085

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €68,04

15255093

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €19,12

15255107

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €34,08

15255115

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €51,02

15255123

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €85,04

15255131

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €102,36

15255158

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €136,49

15255166

Aranesp 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €170,61

15255174

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €246,90

15255182

Aranesp 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €493,79

15255190

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €822,99

15255204

Aranesp Sureclick 20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €36,12

15255212

Aranesp Sureclick 40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €68,04

15255220

Aranesp Sureclick 60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €102,36

15261298

Eprex 30000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 0,75ml, 1 stuk

 €207,20

15280624

Mircera 50 injectievloeistof 167mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €94,83

15280632

Mircera 75 injectievloeistof 250mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €142,23

15280640

Mircera 100 injectievloeistof 333mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €189,65

15280659

Mircera 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €284,48

15280667

Mircera 200 injectievloeistof 667mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €377,12

15280675

Mircera 250 injectievloeistof 833mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €471,40

15321363

Binocrit 1000 injectievloeistof 2000IE/ml wegwerpspuit 0,5ml, 6 stuks

 €42,38

15321371

Binocrit 2000 injectievloeistof 2000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 6 stuks

 €84,76

15321398

Binocrit 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €124,63

15321401

Binocrit 4000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,4ml, 6 stuks

 €166,17

15321428

Binocrit 5000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,5ml, 6 stuks

 €207,72

15321436

Binocrit 6000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €242,13

15321444

Binocrit 8000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,8ml, 6 stuks

 €332,35

15321452

Binocrit 10000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 6 stuks

 €415,44

15331873

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,40

15348385

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €289,18

15358933

Aranesp Sureclick 80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €141,63

15358941

Aranesp Sureclick 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €177,05

15358968

Aranesp Sureclick 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,98

15358976

Aranesp Sureclick 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,28

15362310

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

15363023

Retacrit 1000 injectievloeistof 3333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €38,78

15363058

Retacrit 2000 injectievloeistof 3333IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €77,56

15363066

Retacrit 3000 injectievloeistof 3333IE/ml wegwerpspuit 0,9ml, 6 stuks

 €116,36

15363074

Retacrit 4000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,4ml, 6 stuks

 €150,66

15363090

Retacrit 5000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,5ml, 6 stuks

 €188,33

15363120

Retacrit 6000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €226,00

15363155

Retacrit 8000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,8ml, 6 stuks

 €301,33

15363163

Retacrit 10000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 6 stuks

 €376,67

15363236

Retacrit 30000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 0,75ml, 1 stuk

 €184,17

15363279

Retacrit 40000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €245,56

15382419

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,36

15382435

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €16,30

15382451

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €32,10

15382486

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €48,18

15382508

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuks

 €80,05

15404366

Aranesp Sureclick 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €170,61

15404374

Aranesp Sureclick 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €255,96

15404382

Aranesp Sureclick 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,27

15404404

Aranesp Sureclick 80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €136,49

15409139

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,35

15409147

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €16,28

15409155

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €32,09

15409163

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuks

 €48,16

15409236

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuks

 €80,04

15419037

Neorecormon 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €146,77

15419045

Neorecormon 5000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €240,18

15425622

Mircera 30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €59,27

15425630

Mircera 120 injectievloeistof 400mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €233,57

15425649

Mircera 360 injectievloeistof 600mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €657,48

15447553

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,45

15504638

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €141,54

15504646

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €211,89

15504654

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €282,52

15504662

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €353,15

15504670

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €424,96

15504689

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €566,61

15504697

Aranesp 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €708,27

15504700

Aranesp 130 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,65ml, 4 stuks

 €946,04

15504719

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €1.023,96

15504727

Aranesp 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,97

15504735

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,30

15526704

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

15526712

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,88

15564142

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

15569519

Tevagrastim 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €73,46

15569527

Tevagrastim 48 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,8ml, 1 stuk

 €117,53

15595781

Nivestim 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €330,57

15595803

Nivestim 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €520,09

15598853

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €19,12

15598861

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €34,08

15598888

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €51,02

15598918

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €68,04

15598926

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €102,36

15599078

Aranesp  10 injectievloeistof 25mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €19,11

15599108

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €35,37

15599116

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €52,95

15599124

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,61

15599132

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €106,22

15607607

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

15611124

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,40

15666840

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €35,37

15672425

Aranesp 300 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €511,97

15673499

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €34,08

15679608

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

15703819

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,30

15710904

Mircera 50 injectievloeistof 167mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €94,83

15710912

Mircera 100 injectievloeistof 333mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €189,65

15710920

Mircera 200 injectievloeistof 667mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €377,12

15713318

Aranesp  20 injectievloeistof 40mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €141,53

15713326

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €211,87

15713334

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €282,52

15713342

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €424,95

15713350

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €566,60

15718867

Aranesp 100 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €708,26

15731200

Mircera 75 injectievloeistof 250mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €142,23

15753425

Binocrit 40000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €266,32

15765490

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €211,87

15765504

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €282,51

15765512

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €353,14

15765520

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €424,95

15765539

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €566,60

15768031

Aranesp  30 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €204,11

15768058

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €272,16

15768066

Aranesp  50 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,5ml, 4 stuks

 €353,05

15768074

Aranesp  60 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €424,94

15768082

Aranesp  80 injectievloeistof 200mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 4 stuks

 €566,58

15775410

Mircera 50 injectievloeistof 167mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €94,82

15775429

Mircera 100 injectievloeistof 333mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €189,64

15780155

Aranesp 150 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 4 stuks

 €1.023,96

15780198

Mircera 50 injectievloeistof 167mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €94,82

15780201

Mircera 100 injectievloeistof 333mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €189,64

15940802

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €742,63

15951944

Binocrit 30000 injectievloeistof 40000IE/ml wegwerpspuit 0,75ml, 1 stuk

 €207,20

16021002

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

16021142

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,29

16071271

Accofil 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €27,03

16071298

Accofil 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €39,61

16149122

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €742,62

16151755

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €715,21

16175468

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,36

16184319

Nivestim 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €330,56

16199006

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €742,62

16201132

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,70

16237900

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,70

16240073

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,70

16245377

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €853,30

16245458

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,45

16245539

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,88

16280601

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,88

16330463

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €66,11

16330471

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €115,56

16341538

Neorecormon 10000 injectievloeistof 16667IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 6 stuks

 €480,37

16379241

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,86

16379500

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,87

16410564

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

16522729

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €742,63

16581032

Aranesp  40 injectievloeistof 100mcg/ml wegwerpspuit 0,4ml, 1 stuk

 €70,62

16601505

Aranesp 500 injectievloeistof 500mcg/ml wegwerpspuit 1ml, 1 stuk

 €822,99

16607171

Neorecormon 4000 injectievloeistof 13333IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €192,70

16636171

Neulasta injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,64ml+on-body injector, 1 stuk

 €804,57

16637739

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

16637747

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,87

16644077

Neorecormon 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €146,76

16644085

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,88

16645022

Neorecormon 3000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €146,76

16646355

Neorecormon 2000 injectievloeistof 6667IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €97,88

16669533

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,44

16676165

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,44

16723295

Neorecormon 30000 injectievloeistof 50000IE/ml wegwerpspuit 0,6ml, 4 stuks

 €988,44

16731530

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

16731549

Zarzio 48 injectievloeistof 96milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €577,87

16743881

Pelgraz injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

16756576

Pelmeg injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

16757904

Ziextenzo injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

16782461

Lonquex injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €742,63

16844270

Mircera 75 injectievloeistof 250mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €142,22

16845692

Mircera 75 injectievloeistof 250mcg/ml wegwerpspuit 0,3ml, 1 stuk

 €142,22

16856503

Accofil 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 1 stuk

 €27,02

16862058

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €289,17

16862171

Neorecormon 6000 injectievloeistof 20000IE/ml wegwerpspuit 0,3ml, 6 stuks

 €289,16

16873173

Pelgraz injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

16873742

Pelgraz injectievloeistof 10mg/ml injector 0,6ml, 1 stuk

 €1.033,47

16897471

Ziextenzo injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

16941241

Binocrit 4000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,4ml, 6 stuks

 €166,16

16942116

Binocrit 4000 injectievloeistof 10000IE/ml wegwerpspuit 0,4ml, 6 stuks

 €166,12

17011477

Ziextenzo injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

17011612

Ziextenzo injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

17053633

Ziextenzo injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,6ml, 1 stuk

 €733,41

17053641

Zarzio 30 injectievloeistof 60milj E/ml wegwerpspuit 0,5ml, 5 stuks

 €367,30

17060672

Evrenzo tablet filmomhuld 20mg, 12 stuks

 €66,75

17062489

Evrenzo tablet filmomhuld 50mg, 12 stuks

 €166,88

17062497

Evrenzo tablet filmomhuld 70mg, 12 stuks

 €233,63

17062500

Evrenzo tablet filmomhuld 100mg, 12 stuks

 €333,77

17062519

Evrenzo tablet filmomhuld 150mg, 12 stuks

 €500,65

17071763

Bortezomib B-medical injectiepoeder flacon 3,5mg, 1 stuk

 €545,00

17079675

Bortezomib krka injectiepoeder flacon 3,5mg, 1 stuk

 €681,58

17077656

Cabometyx tablet filmomhuld 20mg, 30 stuk

 €6.402,91

17077699

Cabometyx tablet filmomhuld 40mg, 30 stuk

 €6.402,91

17077702

Cabometyx tablet filmomhuld 60mg, 30 stuk

 €6.402,91

17066212

Gonal f 150 injectievloeistof 600ie/ml pen 0,25ml, 1 stuk

 €53,90

17064112

Lenalidomide accord capsule 10mg, 30 stuk

 €4.164,20

17064155

Lenalidomide accord capsule 15mg, 30 stuk

 €4.296,50

17064120

Lenalidomide accord capsule 2,5 mg, 30 stuk

 €3.911,26

17064163

Lenalidomide accord capsule 20mg, 30 stuk

 €4.467,84

17064104

Lenalidomide accord capsule 25mg, 30 stuk

 €4.569,80

17064139

Lenalidomide accord capsule 5mg, 30 stuk

 €4.018,15

17064147

Lenalidomide accord capsule 7,5mg, 30 stuk

 €4.123,99

17077729

Lynparza tablet filmomhuld 100mg, 56 stuk

 €2.708,62

17077737

Lynparza tablet filmomhuld 150mg, 56 stuk

 €2.708,62

17060613

Oxaliplatine hikma infusievloeistof concentraat 5mg/ml flacon 10ml, 1 stuk

 €112,49

16978838

Oxaliplatine hikma infusievloeistof concentraat 5mg/ml flacon 20ml, 1 stuk

 €224,99

17063647

Oxaliplatine hikma infusievloeistof concentraat 5mg/ml flacon 40ml, 1 stuk

 €437,87

17082773

Sunitinib hcs capsule 12,5mg, 30 stuks

 €1.214,43

17082781

Sunitinib hcs capsule 25mg, 30 stuks

 €2.416,30

17082803

Sunitinib hcs capsule 50mg, 30 stuks

 €4.820,02

17079837

Vepesid capsule 50mg, 20 stuks

 €182,84

17069319

Vocabria injectiesuspensie mva 200mg/ml flacon 3ml + toebehoren, 1 stuk

 €1.351,10

17066646

Vocabria injectiesuspensie mva 200mg/ml flacon 3ml + toebehoren, 1 stuk

 €1.351,10

 

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehoreden tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestatie en het bijbehorende tarief in rekening kan worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen


Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

 1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie ‘overige zorgproducten’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.
 2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.
 3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.
 4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.
 5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 5, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van ‘zorgverlener’3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch specialistische zorg.
 6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.
 7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg.  
 8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens ‘eigen zorgverleners’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen. 
 9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.
 10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 31 december 2021. 

 

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

 

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

Op verzoek van het ministerie van VWS stelt de NZa per 1 Jan 2022 ambtshalve add-on prestaties vast voor epoëtines en G-CSF middelen.

De vastgestelde prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-Standaard van Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. De in de G-Standaard opgenomen geneesmiddelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers. 

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief, heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

Naar boven