Onderwerp: Bezoek-historie

Vraag en antoord nieuwe bekostiging wijkverpleging - vragen van uw cliënt

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Juli 2023

Dit document helpt u als zorgprofessional om het gesprek aan te gaan met uw cliënt. Er komt een nieuwe bekostiging in de wijkverpleging aan. Wat betekent dat voor uw cliënten? Hieronder zetten we op een rijtje wat uw cliënt hiervan kan merken. Ook geven we antwoorden op vragen die cliënten u kunnen stellen.

1 Wat gaat er veranderen met de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging?

De manier waarop de zorgverzekeraars betalen voor de wijkverpleging verandert. Aan de zorg die u krijgt, verandert niets en het contact met uw wijkverpleegkundige blijft hetzelfde. Uw wijkverpleegkundige vult een vragenlijst in over uw zorgbehoefte bij het stellen van een (her)indicatie.

Uit de gekozen antwoorden volgt een cliëntprofiel. Cliëntprofielen geven inzicht in de (gemiddelde) zorgzwaarte van groepen cliënten, bijvoorbeeld het totale cliëntenbestand van een zorgaanbieder. Met behulp van deze cliëntprofielen kan de werkgever van uw wijkverpleegkundige afspraken met uw zorgverzekeraar maken over een vergoeding voor deze zorg. In deze vergoeding zit dan ook geld dat bedoeld is voor preventie (zorg voorkomen) en het verbeteren van de zorg zelf (innovatie).

2 Wat merk ik hiervan?

Net als nu zal de wijkverpleegkundige samen met u een intake doen en het zorgplan opstellen. U blijft de hoeveelheid zorg krijgen die u nodig heeft. Maar de wijkverpleegkundige krijgt ook meer ruimte om andere hulp te bieden die nodig is. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van hulpmiddelen of digitale zorg.

Zo zorgen we met elkaar dat u zo zelfstandig mogelijk blijft en dat er voldoende zorg beschikbaar is voor alle cliënten.

3 Bepaalt het cliëntprofiel hoeveel zorg ik krijg?

Nee. Cliëntprofielen geven inzicht in de (gemiddelde) zorgzwaarte van groepen cliënten. Uw wijkverpleegkundige stelt een indicatie op om te bekijken wat u op dit moment nodig heeft en u stelt samen een zorgplan op om deze zorg te plannen en af te spreken.

4 Krijg ik met deze nieuwe werkwijze evenveel zorg als ik nu krijg?

Ja, u krijgt nog steeds de zorg die u nodig heeft. De wijkverpleegkundige beoordeelt bij de indicatiestelling welke zorg u nodig heeft, wanneer u deze zorg nodig heeft en hoe vaak. De wijkverpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op en maakt daarbij een planning. Dit verandert dus niet.

5 De wijkverpleegkundige moet veel administratie bijhouden. Komt er nu nog een vragenlijst bovenop? Wat levert mij dit op?

Uw wijkverpleegkundige vult de vragenlijst alleen in als er iets in uw situatie verandert. Zo blijft uw cliëntprofiel actueel. Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten.

Wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vinden deze vragenlijst een goed idee, omdat ze hiermee een beter beeld krijgen hoe de vraag naar wijkverpleging zich op wijk-, en aanbiederniveau ontwikkelt. Deze informatie kunnen zij vervolgens gebruiken om afspraken te maken over de organisatie en financiering van deze zorg. En daar heeft u als patiënt uiteindelijk baat bij.

6 Is de vragenlijst van toepassing voor iedereen die wijkverpleging krijgt? Ook voor het persoonsgebonden budget? Geldt het ook voor de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De vragenlijst is alleen van toepassing voor iedereen die wijkverpleging krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet. De vragenlijst en de cliëntprofielen worden dus niet gebruikt voor cliënten die wijkverpleging krijgen vanuit de Wlz (op basis van een modulair pakket thuis) of vanuit een pgb Zvw.

We onderzoeken nog hoe deze profielen voor alle wijkverpleging gebruikt kunnen worden.

7 Moet ik de vragenlijst invullen of de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige vult de vragenlijst in. U hoeft hiervoor niets zelf te doen.

8 Welke informatie wordt er gedeeld met de zorgverzekeraar?

Uw zorgaanbieder stuurt het cliëntprofiel mee op de factuur naar de zorgverzekeraar. Op basis hiervan maken uw zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken over de vergoeding van de zorg. Het is goed om te weten dat uw zorgaanbieder altijd informatie moet meesturen bij een zorgnota, zodat de zorgverzekeraar weet over welke zorg het gaat. De zorgverzekeraar ontvangt echter ook gegevens niet. Denk aan de antwoorden op de vragen die hebben geleid tot uw cliëntprofiel.

Wilt u de informatie over uw cliëntprofiel niet delen met uw zorgverzekeraar? Vraag dan uw zorgaanbieder om samen een privacyverklaring te ondertekenen. In dat geval hoeft uw zorgaanbieder uw cliëntprofiel niet mee te sturen met de factuur. Deze privacyverklaring vindt u als bijlage bij de regelgeving van de NZa.

9 Wanneer gaat deze verandering plaatsvinden?

Vanaf 2024 gaan veel zorgaanbieders hiermee werken. Vanaf 2025 werken vrijwel alle grote aanbieders van wijkverpleging hiermee. Als het goed gaat, zal heel de wijkverpleging uiteindelijk met deze vragenlijst gaan werken.

10 Gaat mijn zorgfactuur veranderen?

Ja, dat is goed mogelijk. Het kan zijn dat de zorgaanbieder waar uw wijkverpleegkundige werkt van uw zorgverzekeraar een vaste vergoeding krijgt per cliënt, bijvoorbeeld per week of per maand (in plaats van per uur). Dat ziet u dan terug op uw factuur. De uren geleverde zorg zijn dan niet meer één op één verbonden met de hoogte van de factuur.

11 Ik heb een vraag die hier niet bijstaat, waar kan ik deze stellen?

Voor verdere vragen kunt u terecht bij uw zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Naar boven