Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2022 RZ22c
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De RZ22c is de derde release voor het jaar 2022. De release is op 28 oktober 2021 gepubliceerd en is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2022. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw informatiesysteem leest u eerst release RZ22a en RZ22b in voordat u RZ22c verwerkt.

Achtergrond release

We brengen bij hoge uitzondering een extra release (RZ22c) uit voor de medisch-specialistische zorg. Dit doen we om vanaf 2022 de extra middelen voor zorgsalarissen (675 miljoen euro) die het kabinet beschikbaar heeft gesteld, bij zorgaanbieders terecht te laten komen.

Daarnaast is als gevolg van een technische aanpassing in de groupertabellen van dbc-release RZ22b een fout ontstaan in vijf knooppunten in zorgproductgroep 149999 Urogenitaal - Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd).

Deze fout is hersteld in dbc-release RZ22c.

Meer informatie over deze wijzigingen leest u in het document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22c verder op deze pagina onder het kopje Releasebestanden.

N.B. Wijzigingsbesluiten en errata addenda zoals gecommuniceerd binnen de eerdere releases van het dbc-pakket 2022 zijn (deels) nog steeds actueel. Deze errata addenda vindt u (deels) ook terug in het ondervermelde Totaalbestand van release RZ22c.

Regels

De beleidsregel, nadere regel en tariefbeschikking vindt u op ons documentenplatform. Hierin zijn de bijlagen bij de beleidsregel en de tariefbeschikking geactualiseerd.

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de release beschikbaar. Het totaalbestand van dbc-release RZ22c kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voordat deze gedownload is).

Grouperbestanden

De grouperbestanden van dbc-release RZ22c kunt u hier downloaden.

Releasebestanden

Verantwoordingsdocumenten

Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ22c v20211028
 

Prestaties en tarieven

Tarieven Tabel v20211028
 

Ondersteunende informatie

Ongewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven