Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart onderlinge dienstverlening in het zorgprestatiemodel
Geldigheid:01-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wanneer u zorg verleent aan een patiënt in opdracht van een andere zorgaanbieder, noemen we dat 'onderlinge dienstverlening'. De opdrachtgevende zorgaanbieder (aanvrager) vraagt een andere zorgaanbieder (uitvoerder) om een deel van de zorg uit te voeren. In deze factsheet lees je hoe deze zorg gedeclareerd kan worden.

Hoe breng ik onderlinge dienstverlening in rekening?

U kunt de zorg die u in opdracht van de aanvrager levert op twee manieren in rekening brengen:

  • Bij de aanvrager (route 1)

  • Bij de zorgverzekeraar van de patiënt (route 2)

In de forensische zorg is alleen route 1 mogelijk. In de ggz zowel route 1 als route 2. Aanvrager en uitvoerder spreken altijd vóóraf af, welke route zij gebruiken.

Houd bij de keuze van route 2 rekening met het volgende:

  • De uitvoerder vermeldt op de factuur alle patiëntgegevens die de aanvrager zou vermelden als hij de zorgprestatie zelf bij de zorgverzekeraar zou declareren.

  • De uitvoerder gebruikt dus ook het zorgtrajectnummer dat de patiënt bij de aanvrager heeft.

  • Op de declaratie is altijd het contract of de betaalovereenkomst van de declarant van toepassing.

  • Deze route wordt per 2022 nog niet gefaciliteerd door de meest ict systemen van zorgaanbieders

Welke prestatie gebruik ik?

Bij route 1 gebruikt u de reguliere zorgprestatie en als die er niet is de prestatie 'onderlinge dienstverlening'. Route 2 kan alleen met een reguliere zorgprestatie.

A. Reguliere zorgprestatie

Als er een reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die je levert (bijvoorbeeld een behandelconsult van 45 minuten), dan gebruikt u die. De omschrijvingen en het max-tarief van de reguliere zorgprestatie zijn dan van toepassing. Ook als u met route 1 bij de aanvrager declareert.

B. Prestatie 'onderlinge dienstverlening'

Als er geen reguliere zorgprestatie bestaat voor de zorg die u levert, dan gebruikt u de prestatie 'onderlinge dienstverlening'. Deze prestatie heeft een vrij tarief en is vormvrij: de aanvrager en uitvoerder spreken vooraf onderling af om welke zorg het gaat. Ook moeten zij vooraf afspraken maken over het tarief.

Naar boven