Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding invoeren wachttijden Casemanagement Dementie Zorgbeeldportaal

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inloggen als dementienetwerk

U bent een dementienetwerk en gaat wachttijdgegevens aanleveren voor de regeling Transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie (NR-REG/2122). U maakt hiervoor gebruik van het zorgbeeldportaal.

Via https://zorgbeeld.nza.nl kunt u inloggen op het Zorgbeeldportaal. Wij adviseren u hiervoor de webbrowser Google Chrome te gebruiken. Gebruik de meest recente versie van Google Chrome. Om te kunnen inloggen op Zorgbeeldportaal heeft u ook de Google Authenticator nodig.

Voor het eerst inloggen

U heeft via de e-mail een instructie ontvangen om in te loggen in het Zorgbeeldportaal.

Als u voor de eerste keer inlogt op het Zorgbeeldportaal, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' om uw account te activeren. U vult uw gebruikersnaam (gelijk aan het opgegeven e-mailadres) en e-mailadres in en klikt op de knop 'Verstuur'. U krijgt dan van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft ingevoerd, klikt u op de knop [Inloggen]. U krijgt een pop-up te zien met een QR-code die u met de Google Authenticator app moet inscannen. Als u dit eenmaal hebt gedaan, dan moet u naast de gebruikersnaam en het wachtwoord ook de 6-cijferige gegenereerde code uit de Google Authenticator app invoeren om te kunnen inloggen.

Hoe werkt de Google Authenticator?

 1. Installeer de Google Authenticator app op uw telefoon. Deze app kunt u via de gangbare appstores installeren voor zowel Android als iOS. U herkent de app aan onderstaand icoon.

 1. Start de app op. Klik vervolgens rechtsboven op het + teken.

 1. U kiest onderin voor de optie 'QR-code scannen'. Scan vervolgens met uw telefoon de QR-code op het scherm van uw computer van Zorgbeeld.

 2. U ziet vervolgens op uw telefoon het Authenticatorscherm waar de 6-cijferige code staat. Deze code wordt om de zoveel tijd ververst. Als de code rood knippert heeft u nog maar een paar seconden om deze code te gebruiken. Daarna verschijnt automatisch een nieuwe blauwe code die u kunt gebruiken.

 3. Toets de code in op uw scherm bij Zorgbeeld.

Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Hoe kan ik een nieuw wachtwoord opvragen?

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' op de inlogpagina van het portaal. U vult uw gebruikersnaam (gelijk aan het opgegeven e-mailadres) en e-mailadres in en klikt op de knop 'Verstuur'. U krijgt dan van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Wilt u het e-mailadres wijzigen? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl. U krijgt een bevestiging als de wijziging is verwerkt.

Wat ziet u als u bent ingelogd?

Als u bent ingelogd als dementienetwerk, ziet u gelijk het invulscherm. U ziet de volgende tegel:

Kunt u helemaal niets vinden, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770 of kijk op onze contactpagina voor verdere contactgegevens.

Invoeren wachttijden casemanagement dementie

Klik op 'bewerken/bevestigen'. U krijgt dan de volgende invulschermen. Vul hier de wachttijdgegevens inover uw dementienetwerk.

Invoeren zorgaanbieders in het dementienetwerk

Voor het invoeren van gegevens van zorgaanbieders die onder het netwerk vallen en casemanagement dementie leveren heeft u twee keuzes; handmatig of importeren via een Microsoft Excel-bestand.

Let wel, zorg ervoor dat alle zorgaanbieders zijn ingevoerd die onderdeel uitmaken van het netwerk en casemanagement dementie leveren, ongeacht of zij wachttijdgegevens hebben aangeleverd.

Handmatig invoeren van gegevens zorgaanbieders

U kunt handmatig zorgaanbieders toevoegen met de knop 'toevoegen'. U krijgt vervolgens twee witregels te zien en een keuze optie. Hierin kunt u de volgende gegevens aanleveren:

 • Naam zorgaanbieder

 • AGB-code zorgaanbieder

Aangeven of de zorgaanbieder de gegevens heeft aangeleverd.

Dit proces kan herhaald worden voor andere zorgaanbieders.

Importeren van gegevens zorgaanbieders

U kunt de gegevens van zorgaanbieders ook makkelijk importeren. Druk hiervoor op de knop 'importeren'. U krijgt dan het volgende pop-upscherm te zien. Hierin staan drie stappen beschreven.

Stap 1 en 2

Heeft u op een eerder moment al gegevens over zorgaanbieders aangeleverd onder 'Wachttijden Casemanagement Dementie'? Dan kunt u eerst het importbestand exporteren met uw huidige invoer. Pas uw gegevens aan en sla uw wijzigingen op.

Indien u een geheel nieuw importbestand heeft, kunt u verder gaan naar stap 3.

Stap 3

Klik op Bladeren om het importbestand te uploaden. Nadat u het bestand heeft geüpload klikt u op 'doorgaan'.

Let op!

De cel eigenschap van alle cellen moet van het type "tekst" zijn zoals hieronder is afgebeeld. Het Excel-bestand bestaat uit:

 • Kolom 1: Naam zorgaanbieder

 • Kolom 2: AGB-code

U krijgt vervolgens een overzicht te zien van de aangeleverde gegevens over de zorgaanbieders. Kloppen de gegevens? Bevestig dan de aanlevering door op 'Opslaan' te klikken.

Let op, nieuw toegevoegde zorgaanbieders wordt het veld aangeleverd standaard op 'ja' gezet. Pas dit veld aan als het geen onderdeel uitmaakt van de aanlevering.

Opslaan en afronden

Kloppen al uw gegevens? Druk dan op opslaan. U krijgt een pop-upscherm te zien met 'Weet u het zeker? Hiermee bevestigt u uw ingevoerde wachttijdinformatie.' Druk op opslaan om te bevestigen en druk op annuleren om te bewerken.

U krijgt nu een overzicht te zien met alle gegevens. Alle gegevens zijn opgeslagen en doorgegeven. U kunt nu uitloggen of de browser sluiten. Ziet u toch nog een fout, dan kunt u deze corrigeren door op 'bewerken/bevestigen' te drukken. U kunt dan de gegevens wijzigen en opnieuw opslaan.

De gegevens kunt u ook exporteren naar een Excel-bestand voor uw eigen administratie. Druk hiervoor op de knop 'Invoer exporteren'.

Vragen over dit document, inhoudelijke vragen of suggesties over het Zorgbeeldportaal? Bekijk de veelgestelde vragen (doorklikken naar vraag en antwoord wachttijden CMD) of kijk op onze contactpagina om contact met ons op te nemen.

Naar boven