Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding webtool zorgvraagtypering

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Handleiding webtool zorgprestatiemodel

In dit document wordt uitgelegd hoe de webtool zorgprestatiemodel kan worden gebruikt. Deze tool is ontwikkeld in opdracht van de NZa. Het doel van deze webtool is tweeledig. U kunt in de tool zorgvraagtypering uitvoeren en daarnaast dient te tool om prestaties en bijbehorende tarieven op te zoeken. Deze handleiding beschrijft de navigatie door de zorgvraagtyperingstool. Het opzoeken van prestaties en tarieven middels de tarievenzoeker maakt geen onderdeel uit van deze handleiding.

De webtool kan worden bereikt door https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ in uw browser in te voeren. U komt daarmee terecht in de startpagina van de tool zoals hieronder afgebeeld. Hier ziet u twee tegels, één om zorgvraagtypering uit te voeren en één om tarieven op te zoeken. Maak uw keuze door op een van de twee tegels te klikken.ggztool_screen0

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtyperingstool heeft als doel het uitvoeren van zorgvraagtypering. Voor inhoudelijke  documentatie over het scoren van de items verwijzen we naar de handleiding en de bijbehorende beschrijving van de zorgvraagtypes die onder leiding van de werkgroep zorgvraagtypering van het programma Zorgprestatiemodel is ontwikkeld.

In de zorgvraagtyperingstool komt u vervolgens terecht in stap 1: Voorbereiding. U maakt hier met behulp van drop-down menu’s een aantal keuzes.  

Als eerste kiest u de sector waarbinnen u zorgvraagtypering wil toepassen (fz of ggz) door het juiste veld te selecteren in het drop-down menu. Zorgvraagtypering fz maakt geen onderdeel uit van deze tool. 

Vervolgens kiest u of u volledige of dynamische zorgvraagtypering wilt uitvoeren en kiest u de hoofdgroep van de patiënt. Om door te gaan klikt u op de blauwe knop 'Naar stap 2: Vragenlijst'. 

Zie hieronder hoe de gebruikersinterface eruit ziet.

ggztool_screen1

 

Zorgvraagtypering volledig

Indien u heeft gekozen voor volledige zorgvraagtypering wordt u doorgestuurd naar 'Stap 2: Vragenlijst' met hierin de volledige vragenlijst waarin u de zorgvraag gaat scoren. U krijgt alle HoNOS+-items te zien, zie hieronder voor de weergave van het scherm. Per item vindt u een uitleg door op het blauwe informatie bolletje ('i') te klikken.

ggztool_screen2

Voor elk van deze items vult u de ernst op het item in van 0 (geen probleem) tot 4 (zeer ernstig) door op het bolletje bij de gewenste score te klikken. Wanneer u een score aanklikt wordt rechts van de score de beschrijving bij het antwoord weergegeven. Als u vindt dat deze beschrijving niet goed bij de zorgvraag van de patiënt hoort kunt u een andere score kiezen.

Indien u voor alle items een geldige score heeft ingevoerd (groene vinkje achter de vraag) kunt u doorgaan naar de resultatenpagina door te klikken op de blauwe knop 'Naar stap 3: Resultaten'.  

Op de resultatenpagina ziet u in de linker kolom per zorgvraagtype de berekende waarschijnlijkheid (percentage) voor uw patiënt. Meer informatie over de verschillende zorgvraagtypes vindt u onder het blauwe informatie bolletje ('i'). 

Als u de opgegeven scores van de items wil terugzien, dan wel wil wijzigen klikt u onderaan de pagina op de knop 'Terug'.

In de rechter kolom vindt u per zorgvraagtype een vergelijking van de opgegeven scores met de waarschijnlijkheid van de scores bij dit zorgvraagtype. De kleur in het vakje geeft de mate van waarschijnlijkheid weer. De opgegeven scores worden weergegeven als vinkjes.

U kunt het zorgvraagtype in deze vergelijking wijzigen door links in de tabel met zorgvraagtypes een ander zorgvraagtype aan te klikken. 

Middels deze vergelijking kunt u beoordelen of de zorgvraag van uw patiënt goed overeenkomt met de verwachtte zorgvraag van het zorgvraagtype. Een voorbeeld staat hieronder weergegeven.

U kunt een pdf-uitdraai maken van de opgegeven scores en berekende waarschijnlijkheden door links onderaan de pagina op de knop ‘pdf’ te klikken.

ggztool_screen3

Zorgvraagtypering dynamisch

Soms is niet alle informatie die wordt uitgevraagd in de HoNOS+ relevant voor het typeren van de zorgvraag van een patiënt. Als dit het geval is kunt u in 'Stap 1: Voorbereiding' bij methodiek kiezen voor 'dynamisch'.  

In 'Stap 2: Vragenlijst' krijgt u een eerste item te scoren. Afhankelijk van de opgegeven score selecteert een slim algoritme automatisch een volgend item dat het meest relevant lijkt. Hierna krijgt u mogelijk nog één of enkele items te scoren tot het algoritme u een meest waarschijnlijk zorgvraagtype kan aanraden. Hieronder ziet u een voorbeeld.

ggztool_screen4

Als het dynamische algoritme zorgvraagtypering met de door u opgegeven scores een zorgvraagtype kan bepalen krijgt u een pop-up melding. U klikt hier op OK. Daarna kunt u doorklikken naar de resultatenpagina door te klikken op 'Stap 3: Resultaten'. 

Bij dynamische zorgvraagtypering vindt u geen waarschijnlijkheidspercentages per zorgvraagtype. Aangezien er minder informatie over de zorgvraag bekend is, kan er geen kansverdeling gemaakt worden over de zorgvraagtypes zoals bij de volledige methodiek. Enkel het meest waarschijnlijke zorgvraagtype wordt daarom weergegeven. Dit geadviseerde zorgvraagtype vindt u onderaan de linker kolom met zorgvraagtypes. 

Wel ziet u nog steeds hoe goed de door u opgegeven scores zich verhouden tot de verwachte scores in de rechter tabel. De gekleurde vakjes geven aan wat de verwachte scores zijn. De vinkjes geven aan welke score u opgegeven hebt.

Soms kan uit de combinatie van vragen en antwoorden geen uniek zorgvraagtype worden gevonden met dynamische zorgvraagtypering. In dat geval krijgt u bij het scoren van de items een pop up om ‘Naar volledige vragenlijst’ te gaan. 

ggztool_screen5

Ook in het geval van dynamische zorgvraagtypering kunt u een pdf-uitdraai maken van de opgegeven scores en het meest waarschijnlijke zorgvraagtype. 

Naar boven