Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2022 RZ22b
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

RZ22b is de tweede release voor het jaar 2022. De release is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2022. De release is op 23 september 2021 gepubliceerd. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw registratiesysteem leest u eerst release RZ22a in voordat u RZ22b verwerkt.
Meer weten over de release? Bekijk de documenten 'Handleiding dbc-release' en 'Verantwoording wijzigingen dbc-release'. U vindt deze onder het kopje 'Verantwoordingsdocumenten'.

Toevoeging erratum addendum en revisie van zorgactiviteiten tabel
Op 21 oktober 2021 is een erratum addendum aan deze release toegevoegd vanwege enkele correcties. Om deze reden is ook de zorgactiviteiten tabel vervangen. In het downloadoverzicht hieronder vindt u het erratum addendum en de nieuwe versie van de zorgactiviteiten tabel.

N.B. Wijzigingsbesluiten en errata addenda zoals gecommuniceerd binnen de eerdere releases van het dbc-pakket 2022 zijn (deels) nog steeds actueel. Deze errata addenda vindt u (deels) ook terug in het ondervermelde Totaalbestand van release RZ22b.

Regels

De beleidsregel, nadere regel en tariefbeschikking vindt u op ons documentenplatform. Lees ook ons nieuwsbericht.

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de release beschikbaar. Het totaalbestand van dbc-release RZ22b kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voordat deze gedownload is).

Grouperbestanden

De grouperbestanden van dbc-release RZ22b kunt u hier downloaden.

Naar boven