Onderwerp: Bezoek-historie

Overzichtspagina monitor Toegankelijkheid van Zorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Een overzicht van alle monitors over de toegankelijkheid van zorg. Hiermee schetsen wij een beeld van de huidige stand van de (inhaal)zorg en de toegankelijkheid hiervan, en monitoren wij de ontwikkeling.

Verder vindt u een overzicht van alle informatiekaarten Druk op de zorg, specifieke rapportages en in een bijlage een overzicht van alle analyses over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg.

Medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg - monitors

Naar boven