Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2021 RZ21d
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De RZ21d is de vierde release voor het jaar 2021. De release is op 26 augustus 2021 gepubliceerd en is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2021. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw informatiesysteem leest u eerst de releases RZ21a, RZ21b, RZ21c en de RZ21c-update in voordat u RZ21d verwerkt.

NB de wijzigingsbesluiten en errata addenda zoals gecommuniceerd binnen de eerdere dbc-releases van het dbc-pakket 2021 zijn nog steeds actueel. De errata addenda vindt u ook terug in het ondervermelde Totaalbestand van release RZ21d.

Achtergrond release

In de dbc-release RZ21c-update zijn de zorgverlenerscodes voor de Verpleegkundig Specialisten (VS) gewijzigd. Dat heeft impact op de gegevensvalidatie van de grouper en de registratie van geplande afspraken, lopende orders, (her)declaratie/ facturatie en het aanleveren van gegevens. We hebben daarom in de Groupertabellen het geldigheidsbereik van deze codes aangepast, zodat dit geen knelpunten oplevert.

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de release beschikbaar. Het totaalbestand van de dbc-release RZ21d kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Grouperbestanden

De grouperbestanden van de dbc-release RZ21d kunt u hier downloaden.

Releasebestanden

Verantwoordingsdocumenten

Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ21d v20210826

 

Prestaties en tarieven

Ongewijzigd

 

Ondersteunende informatie

Ongewijzigd

Naar boven