Onderwerp: Bezoek-historie

Sectorpagina huisartsenzorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voor de huisartsenzorg stellen wij prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven vast. Voor een aantal verrichtingen gelden vrije tarieven om innovatie te stimuleren. Deze mag u als huisarts alleen in rekening brengen als u hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar.

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op drie segmenten met eigen kenmerken:

  • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.

  • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).

  • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau.

Regelgeving huisartsenzorg

Zoekt u iets anders?

Staat de door u gezochte informatie niet in de linkjes hierboven, kijk dan onder Gevonden documenten. Daar vindt u alle documentenmet regelgeving over de huisartsenzorg van de afgelopen jaren. Gebruikt u de filters aan de linkerkant van het scherm om te zoeken naar documenten, dan verschijnen de resultaten ook hieronder bij Gevonden documenten.

Actuele informatie over de regelgeving voor de huisartsenzorg vindt u op onze website. Daar staat het laatste nieuws over registreren en declareren, de mogelijkheden voor innovatie en vragen en antwoorden die we krijgen uit het zorgveld.

Naar boven