Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking verlenging tijdelijke prestaties Covid-herstelzorg ergotherapie en diëtetiek TB/REG-21674-01
Ondertekeningsdatum:16-07-2021Geldigheid:18-07-2021 t/m 31-07-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg

alsmede:

 • de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a, en de gelijknamige, opvolgende versie van deze beleidsregel zoals deze met ingang van 1 januari 2022 geldt;

 • de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, kenmerk BR/REG-20157;

 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a, en de gelijknamige, opvolgende versie van deze regeling zoals deze met ingang van 1 januari 2022 geldt;

 • artikel 2.2, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering;

 • de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 juni 2021, kenmerk 2376256-1010628-Z1 , houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de implementatie van voorwaardelijke toelating van paramedische herstelzorg voor COVID-19;

besloten:

dat rechtsgeldig;

door:

instellingen2 die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

 • zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;

 • zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;

 • geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en

 • alle (niet-)verzekerden3

rechtsgeldig de navolgende prestaties in rekening mogen worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Prestatie-omschrijving

Consumentenomschrijving

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - COVID-19 herstelzorg.

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg.

Geven van handergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een kind - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor ergotherapie behandeling van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in een verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van handergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een kind - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting ergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor ergotherapie behandeling van patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.                         

Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg

Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.                              Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.   
Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.               Telefonische zitting (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzo
Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.            Individueel dieetvoorschrift (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.  

Tariefsoort

Overeenkomstig de reguliere prestaties voor ergotherapie en diëtiek, die zijn opgenomen in Bijlage 4 (Overige zorgproducten) van de Regeling medisch-specialistische zorg, gelden voor de in deze beschikking opgenomen prestaties in verband met (verlengde) Covid-19 herstelzorg vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Op deze beschikking is de inhoud van artikel 2.2, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 juni 2021, kenmerk 2376256-1010628-Z4, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de implementatie van voorwaardelijke toelating van paramedische herstelzorg voor COVID-19, van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 18 juli 2021 en vervalt met ingang van 1 augustus 2022.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 17 juli 2021, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staats-courant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 18 juli 2021.

Geldigheidsduur

De geldigheid van deze beschikking eindigt van rechtswege op 1 augustus 2022.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

TOELICHTING

In de loop van 2020 is gebleken dat veel patiënten die COVID-19 hebben gehad, herstelzorg in de vorm van paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc.) nodig hebben. Paramedische zorg valt niet (volledig) onder de aanspraak van de basisverzekering. Op advies5 van het Zorginstituut heeft de minister van Medische Zorg, via een wijziging van de Regeling zorgverzekering, de aanspraak voor paramedische zorg, voor zo ver het gaat om(verlengde) COVID-herstelzorg, echter aangepast6. Als gevolg van deze wijziging valt deze paramedische herstelzorg onder bepaalde voorwaarden toch onder de aanspraak van de basisverzekering die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed.

Paramedische zorg kan ook geleverd worden door paramedici die werken in een instelling voor medisch-specialistische zorg (een ziekenhuis, zbc, etc.). Het kan daarbij gaan om paramedische zorg als onderdeel van een tweedelijns behandeling (met een dbc-zorgtraject), of om een eerstelijns paramedische behandeling in (of buiten) het ziekenhuis. De Covid-19 herstelzorg prestaties hebben uitsluitend betrekking op deze laatste categorie, dus op eerstelijns paramedische behandelingen die door een ergotherapeut of diëtist in (of buiten) het ziekenhuis worden geleverd. Om deze paramedische zorg eenvoudig declareerbaar te maken voor ziekenhuizen, zijn de paramedische prestaties ook opgenomen in de standaard tabellen van de medisch-specialistische zorg.

Zorgverzekeraars hebben de NZa verzocht om specifiek voor ergotherapie en diëtiek (verlengde) COVID-19 herstelzorg prestaties vast te stellen die gebruikt kunnen worden door instellingen voor medisch specialistische zorg. Dankzij deze prestaties kunnen zorgverzekeraars inzicht krijgen in welke paramedische zorg wel en welke niet onder de aanspraak van de basisverzekering vallen. Voor de andere vormen van paramedische zorg is het niet nodig om dit via aparte (Covid-19 herstelzorg) prestaties te regelen, omdat dit inzicht door zorgverzekeraars wordt verkregen via de door de zorgaanbieder vastgelegde diagnose-informatie.

De hierboven genoemde regeling van de minister van Medische Zorg, strekkende tot wijziging van de Regeling zorgverzekering, trad op 18 juli 2020 (één dag na publicatie in de Staatscourant) in werking.

In de Kamerbrief 'Stand van zakenbrief COVID-19'7 van 18 juni 2021 heeft de Minister voor Medische Zorg aangegeven dat het tijdelijke karakter van de Covid-19 herstelzorgprestaties voor paramedische zorg met een jaar, d.w.z. tot en met 1 augustus 2022, wordt verlengd. De minister heeft de regeling waarmee de Regeling zorgverzekering op dit onderdeel is aangepast inmiddels vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd8. Deze tariefbeschikking heeft, in lijn met de verlengingsduur in de gewijzigde Regeling zorgverzekering, een afgebakende geldigheidsduur tot 1 augustus 2022. Daarna eindigt de geldigheid van deze beschikking van rechtswege.

Naar boven