Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Aanleveren van wachttijden over casemanagement dementie
Geldigheid:01-07-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. Zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, geven eenmaal per kwartaal de informatie over wachttijden en wachtlijsten door aan het Dementienetwerk waarin ze actief zijn. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Welke definities hanteren we daarbij en welke informatie moet u als zorgaanbieder registreren en doorgeven? En welke informatie verstrekt het Dementienetwerk? We zetten het hieronder op een rijtje. De verplichting om wachttijden te registreren is vastgelegd in de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie, NR/REG-2122.

Over de gehanteerde begrippen:

Wat verstaan we onder casemanagement dementie?

Casemanagement dementie is de regiefunctie in de zorg voor mensen met dementie. Voor de inhoud van de zorg sluiten we aan bij wat daarover in de Zorgstandaard Dementie is bepaald.

Wanneer begint de wachttijd?

De wachttijd begint op het moment dat een cliënt die een zorgvraag heeft en hiervoor casemanagement dementie wil ontvangen wordt aangemeld door de cliënt, de mantelzorger of verwijzer bij een zorgaanbieder voor casemanagement dementie.

Wat verstaan we onder in zorg nemen?

De datum waarop de cliënt in zorg is genomen, is de datum van de eerste zorg. Dit is een contactmoment met de cliënt door de behandelend casemanager. Op dat moment stopt ook de wachttijd. De indicatiestelling voor casemanagement volgt op het in zorg nemen.

Wat is de wachttijd?

De wachttijd is het aantal dagen tussen de aanmelddatum en het moment dat de patiënt door de zorgaanbieder in zorg wordt genomen. Als de cliënt binnen zeven dagen na het stellen van de indicatie in zorg wordt genomen zien wij dat niet als wachttijd. In dat geval wordt de cliënt niet meegeteld als wachtende. De wachttijd wordt naar boven afgerond.

Over de aanlevering:

Welke informatie geeft u als zorgaanbieder door?

U vermeldt op uw website dat informatie over wachttijden en wachtlijsten op de site van het Dementienetwerk te vinden is. U geeft aan het Dementienetwerk waarin u actief bent de volgende gegevens door:

 • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat.

 • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.

 • Het aantal cliënten dat in zorg is.

 • Het totaal aantal fte's van de casemanagers dementie.

 • De AGB-code van de vestigingslocatie.

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie in het AGB-register.

Wie staan erop de wachtlijst?

De wachtlijst is een anoniem overzicht van het aantal mensen dat bij u is aangemeld voor casemanagement dementie, maar nog niet in zorg is genomen.

Wat verstaan we onder een Dementienetwerk?

Een Dementienetwerk is een regionaal samenwerkingsverband van onder andere zorgaanbieders die samen de zorg voor mensen met dementie coördineren en verbeteren.

Welke informatie levert het Dementienetwerk aan het Zorgbeeldportaal?

Het Dementienetwerk waarbij de vestigingen van zorgaanbieders aangesloten zijn, clustert de wachttijden en wachtlijsten van de vestigingslocaties tot één wachttijd en wachtlijst. Het Dementienetwerk levert in haar regio de volgende informatie aan het Zorgbeeldportaal:

 • Een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk.

 • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk.

 • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.

 • Het aantal cliënten dat casemanagement dementie ontvangt in het netwerk.

 • Het totaal aantal fte's van de casemanagers dementie in het netwerk.

 • De AGB-codes van alle vestigingslocaties van zorgaanbieders die de wachtlijstinformatie hebben aangeleverd.

 • Alle AGB-codes van alle vestigingslocaties van zorgaanbieders die zijn aangesloten in het Dementienetwerk.

Het Dementienetwerk publiceert de volgende gegevens op haar website:

 • Een inschatting van de gemiddelde wachttijd in het netwerk.

 • Het aantal cliënten dat op de wachtlijst staat in het netwerk.

 • Het aantal cliënten dat zes weken of langer op de wachtlijst staat.

Wanneer moet worden gerapporteerd?

U geeft eenmaal per kwartaal aan het Dementienetwerk per vestigingslocatie de wachtlijstinformatie door. De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 juli 2021. De eerste aanlevering vindt echter plaats op 1 oktober 2021.

Het Dementienetwerk verstrekt eenmaal per kwartaal tussen de tiende en de twintigste dag in de maand van de peildatum de informatie aan het Zorgbeeldportaal (link in voetnoot). De informatie wordt daarmee beschikbaar gesteld aan de NZa.

1 Meer weten?

Voor meer informatie over het aanleveren van wachttijden kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of WhatsApp 088 - 770 8 770. De NZa publiceert voor 1 oktober 2021 de aanleverspecificaties met de daarin opgenomen technische vereisten die Dementienetwerken nodig hebben.

Naar boven