Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Zorgprestatiemodel per 2022
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Per 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten.

Hieronder geven wij de belangrijkste kenmerken weer. Een volledig overzicht van de regelgeving op het gebied van registratie, tarieven en zorgvraagtypering vindt u onderaan de pagina.

1 Samenwerking

Met dit nieuwe model nemen we afscheid van de dbc's en zzp's in de gespecialiseerde ggz, de dbbc's in de fz en de prestaties in de generalistische basis-ggz. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen met de NZa om het zorgprestatiemodel te realiseren. 2021 is een simulatiejaar, waarin elke aanbieder alvast de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan brengen.

2 Inzicht in zorguitgaven

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Zo vervallen de bekostigingsschotten tussen jaar 1 (dbc's) en jaar 2 en 3 (zzp's) van de g-ggz en de gb-ggz.

3 Typering van zorgvraag

Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Ook geeft het de ruimte voor elementen die de zorgvraag typeren of patiëntgroepen duiden. Daarom zijn partijen samen gekomen tot een nieuwe manier van zorgvraagtypering voor zowel de ggz als de fz.

4 Ruimte voor gefaseerde ICT-implementatie

We bieden ruimte voor een gefaseerde ICT-implementatie door de verplichte registratie van een aantal informatie-elementen pas op 1 juli 202 te laten ingaan. Aanleiding hiervoor is dat de ICT-systemen van de zorgaanbieder mogelijk niet al op 1 januari 2022 gereed zijn om deze informatie-elementen te kunnen registreren. Het gat om d7 Antwoorden op HoNOS+ vragen en f9 Zorglabel (alleen N04 Toeslag inzet tolk).

5 Informatieverplichting

De informatieverplichting voor de aanlevering van productie-informatie verloopt in 2022 en 2023 via Vektis en DJI. Aanbieders hoeven geen extra handelingen te doen om deze informatie aan de NZa aan te leveren.

6 Experimenten opgenomen in zorgprestatiemodel

Een aantal experimenten dat bekostigd werd onder de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten is opgenomen in het zorgprestatiemodel. Er is dus geen aparte experimentele prestatie meer nodig. Het gaat om de experimenten EI 422 Vereenvoudigde FZ registratie indirecte tijd, EI 406 Vereenvoudigde DBC, tijdsregistratie en agendabeheer, EI 403 Fact + Gemeente, EI 393 ELEO, EI 390 Experiment waardegedreven zorg, EI 346 Umami en EI-375 Goalie/Niceday.

7 Speciale website

In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten samen. Het programma heeft een bestuurlijke commissie, een programmateam, 8 werkgroepen en een programmamanagement. Lees alles over het programma en de deelnemers op de speciale website www.zorgprestatiemodel.nl.

8 Tariefaanpassingen

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze extra gelden in de tarieven voor 2022 verwerkt. Definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2021.

10 Vragen?

Heeft u vragen over het zorgprestatiemodel, bekijk dan de veelgestelde vragen op de website over het zorgprestatiemodel of stel uw vraag via het contactformulier op die website.

Bij de NZa kunt u terecht voor vragen over de regelgeving, tarieven, tabellen, simulatie en zorgvraagtypering. Bekijk echter eerst onze veelgestelde vragen: waarschijnlijk kunt u het antwoord hier al vinden. Is dat niet het geval, stel uw vraag dan via info@nza.nl.

Naar boven