Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart vrije prijzen en contracten paramedische zorg 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bent u fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of diëtist? Lees dan deze informatiekaart over de vrije prijzen in de paramedische zorg en wat dit voor u betekent.

Waarom gelden er vrije prijzen?
Zorgverzekeraars en paramedische zorgaanbieders zijn vrij om de prijzen voor de zorg te bepalen. Vrije prijzen bieden meer mogelijkheden om het zorgaanbod af te stemmen op de lokale behoefte.

Ook kunnen zorgaanbieders meer in kwaliteit investeren, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemender worden. Uiteindelijk is dit in het voordeel van verzekerden en patiënten.

Blijft deze zorg wel in het basispakket?
Of de prijzen vrij zijn of niet, heeft niets te maken met de beslissing van de overheid welke zorg in het basispakket zit.

De paramedische sectoren kennen verschillende vergoedingen vanuit het basispakket. Meer informatie leest u in het besluit zorgverzekeringswet, artikel 2.6.

Moeten verzekeraars aan alle zorgaanbieders een contract aanbieden?
Nee, er is geen verplichting om contracten aan te bieden of af te sluiten. Ook mag de zorgverzekeraar zelf de inhoud van het contract bepalen. Als er bijvoorbeeld veel zorgaanbieders in een bepaalde regio zijn, dan kunnen zorgverzekeraars onderhandelen over kwaliteit en prijs, en kiezen ze met welke zorgaanbieders ze een contract afsluiten.

Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, op tijd de zorg uit het basispakket krijgt, binnen een redelijke reisafstand.

Moeten zorgaanbieders met iedere zorgverzekeraar een contract afsluiten?
Nee, er is geen verplichting om contracten aan te bieden of af te sluiten. Ook mag de zorgverzekeraar zelf de inhoud van het contract bepalen. Als er bijvoorbeeld veel zorgaanbieders in een bepaalde regio zijn, dan kunnen zorgverzekeraars onderhandelen over kwaliteit en prijs, en kiezen ze met welke zorgaanbieders ze een contract afsluiten.

Mag de zorgaanbieder een deel van het tarief in rekening brengen bij de patiënt?
De zorg uit het basispakket die wordt geleverd door gecontracteerde zorgaanbieders, wordt volledig vergoed. In de polis en op de website van de zorgverzekeraars staat welk percentage vergoed wordt aan patiënten die naar zorgaanbieders zonder contract gaan. Dit is meestal minder dan 100%.

Als de patiënt voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest, dan mag de zorgaanbieder het deel van het tarief dat de patiënt niet vergoed krijgt door de zorgverzekeraar, in rekening brengen bij de patiënt. Als bij een restitutiepolis de vergoeding lager is dan 100%, mag de zorgaanbieder het deel wat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, in rekening brengen bij de patiënt.

De zorgaanbieder moet voor dat de behandeling start duidelijke informatie over deze kosten geven aan de patiënt.

Moet de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder in onderhandeling over het tarief?
Nee, de zorgverzekeraar is niet verplicht om te onderhandelen over het tarief.

Waarom moeten niet-gecontracteerde zorgaanbieders een standaard prijslijst hebben?
Patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn en weloverwogen kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Door actief aanbieders te vergelijken, stimuleren patiënten de zorgaanbieders om te investeren in kwaliteit en efficiëntie.

Daarom zijn aanbieders van paramedische zorg die geen contract hebben met de zorgverzekeraar, verplicht om een standaard prijslijst op te hangen.

Waar moet de prijslijst te vinden zijn?
De standaard prijslijst moet voor de patiënt goed zichtbaar zijn.

Bijvoorbeeld in de wachtkamer, op de balie, aan de deur en/of op de website van de praktijk. Op deze standaard prijslijst staat ook de ingangsdatum en de geldigheidsduur van de prijzen. Deze data kunt u zelf bepalen.

Als patiënten om de prijslijst vragen, stelt de zorgaanbieder deze persoon mondeling, schriftelijk of per e-mail binnen een redelijke termijn op de hoogte van de tarieven.

Meer informatie over de verplichtingen met betrekking tot de standaardprijslijst en andere registratie-, declaratie- en transparantievoorschriften vindt u in de Regeling paramedische zorg.

Hoe bepaalt de zorgaanbieder de prijs op de standaardprijslijst?
De zorgaanbieder mag de prijs op de standaardprijslijst zelf bepalen.

De koepelorganisatie mag een calculatieschema opstellen waarin de zorgaanbieder kan zien met welke kosten hij/zij rekening moet houden om het tarief te berekenen. De koepelorganisatie mag echter geen adviesprijs geven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regelgeving.

Hoe wordt ruimte gecreëerd voor vernieuwing?
Als een zorgaanbieder een vernieuwende behandeling toepast, dan kan deze aanbieder zelf of in overleg met verzekeraar(s) bepalen welke prijs daarbij hoort. Valt de nieuwe behandeling niet onder een van de al vastgestelde zorgprestaties, dan moet de NZa hiervoor wel een aparte prestatiebeschrijving vaststellen. Dit kan via de facultatieve prestatie. Lees hier meer over op onze webpagina innovatie en preventie.

Wat is een facultatieve prestatie?
Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen samen een aanvraag indienen bij de NZa om een prestatiebeschrijving vast te stellen. Dit biedt hen de mogelijkheid om van de reguliere prestaties af te wijken.

De zorgaanbieder kan deze 'facultatieve prestatie' vervolgens in rekening brengen, als hierover contractafspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar. Zonder die contractafspraken mag u deze facultatieve prestatie niet in rekening brengen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatiekaart? Neem dan contact met ons op.

Naar boven