Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart instructie berekenen wachttijden medisch-specialistische zorg
Geldigheid:01-08-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Methodiek wachttijden voor behandeling

  • Stel de geplande afspraken voor de behandeling vast tot maximaal 2 maanden vanaf de peildatum (uiterlijk om 23.59 uur op de peildatum).

  • Bepaal voor elke afspraak de wachttijd, het aantal kalenderdagen van de orderdatum1 tot aan de afspraakdatum.

  • Als er minder dan 5 waarnemingen (=afspraken) per locatie zijn, hoeft de wachttijd niet aangeleverd te worden.

  • Neem de mediaan van alle waarnemingen. Deze rekenkundige wachttijd moet u aanleveren. Maak hiervoor gebruik van een functie in uw softwareprogramma. In Excel kunt u hiervoor de functie MEDIAAN (Engels: MEDIAN) toepassen.

Figuur 1: Schematische weergave van een agenda, met daarin een orderdatum, peildatum en afspraakdatum. Een wachttijd observatie wordt gedefinieerd als het verschil in kalenderdagen tussen de orderdatum en de afspraakdatum. De aan te leveren wachttijd is de mediaan van deze observaties.

Voorbeeld

Er zijn 11 afspraken, met een wachttijd van orderdatum tot afspraakdatum van 7, 11, 13, 28, 35, 45, 46, 49, 51, 53 en 57 dagen. De mediaan van deze waarnemingen (en dus de wachttijd zoals deze aangeleverd moet worden) is dan 45 dagen.

Methodiek wachttijden voor polikliniekbezoek & diagnostiek

Op de peildatum zoekt de aanbieder in het systeem voor een denkbeeldige patiënt naar de 3e mogelijke agendamogelijkheid. Het aantal kalenderdagen van de peildatum tot aan deze denkbeeldige afspraak is de wachttijd.

Figuur 2: Schematische weergave van een agenda, met daarin een peildatum en drie agendamogelijkheden voor een afspraak voor een denkbeeldige patiënt. De aan te leveren wachttijd is het verschil in kalenderdagen tussen de peildatum en de derde agenda optie.

Vragen? We helpen u graag.

Voor vragen over dit document of inhoudelijke vragen verwijzen wij u graag naar onze website Veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal. Staat uw vraag er niet bij? Ons Informatie- en Contactcentrum is bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer (088) - 770 87 70.

Naar boven