Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2022 RZ22a (concept)

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De voorgenomen wijzigingen in de regels en dbc-productstructuur voor de msz 2022 stellen wij alvast beschikbaar in de conceptrelease RZ22a. Zo kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich al zo vroeg mogelijk voorbereiden op het inkoopbeleid voor 2022. Uiterlijk 1 mei 2021 wordt de definitieve dbc-release RZ22a gepubliceerd op onze website.

Let op: deze conceptrelease dient enkel ter kennismaking en is dus niet geschikt voor implementatie in de productie-omgeving.

Meer informatie over de conceptrelease leest u in de Handleiding conceptrelease RZ22a, te vinden onder Verantwoordingsdocumenten.

Regels

In het document Hoofdlijnen dbc-release RZ22a v20201105 (zie Verantwoordings- documenten) vindt u informatie over de wijzigingen die wij van plan zijn door te voeren in de regels (BR, NR en TB) voor 2022. De wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken die bij ons zijn ingediend. Van elk wijzigingsverzoek is, wanneer van toepassing, een 'was-wordt'-overzicht opgenomen.

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de conceptrelease beschikbaar. Om het totaalbestand te downloaden als zip klikt u op de volgende link: Totaalbestand dbc-release RZ22a concept (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Grouperbestanden

Maakt geen deel uit van deze conceptuitlevering

Releasebestanden

Verantwoordingsdocumenten

Handleiding conceptrelease RZ22a v20201217

Hoofdlijnen dbc-release RZ22a v20201105

 

Prestaties en tarieven

Maakt geen deel uit van deze conceptuitlevering

 

Ondersteunende informatie

Registratieaddendum (inclusief wijzigingen bijhouden) v20201217 concept

Registratieaddendum bijlage 1 v20201217 concept

Naar boven