Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2021 RZ21c
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De RZ21c is de derde release voor het jaar 2021. De release is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2021. De release is op 5 november 2020 gepubliceerd. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw registratiesysteem leest u eerst release RZ21a en RZ21b in voordat u RZ21c verwerkt.

LET OP: In aanvulling op eerdere wijzigingsbesluiten heeft op 30 juli 2021 nog een update plaatsgevonden in de regelgeving. Dit laatste wijzigingsbesluit vindt u samen met een toelichting over de wijziging verderop deze pagina, onder het kopje Regelgeving.

 

Achtergrond release
We brengen bij hoge uitzondering een extra release (RZ21c) uit voor de medisch-specialistische zorg per 2021. Dit doen we om op zeer korte termijn de bekostiging van extra bedden op de IC mogelijk te maken. De noodzaak voor de uitbreiding van IC-capaciteit is een direct gevolg van de corona-uitbraak. Het ministerie van VWS heeft voor de versnelde uitbreiding van de landelijke capaciteit aan IC-bedden een subsidieregeling vastgesteld. 

Twee nieuwe prestatiecodes
We voegen aan de bestaande add on-prestaties voor de registratie van IC-dagen twee extra add on-prestaties toe met elk een unieke prestatiecode. Deze twee nieuwe prestaties (IC-add on’s) hebben een gereduceerd tarief van € 0,01. Zorgaanbieders registreren en declareren deze nieuwe IC-add on’s alleen als de reguliere capaciteit aan IC-bedden (zie bijlage 1 van de subsidieregeling VWS) wordt overschreden. Met deze twee prestaties ontstaat daarmee inzicht in de bezetting van de extra IC-capaciteit. Voor meer informatie en vragen over de subsidieregeling verwijzen we u naar het ministerie van VWS. Een uitgebreide toelichting vindt u ook in de subsidieregeling en in de webinar van VWS

Enkele kleine correcties
We voeren in de release meteen ook redactionele en ict-technische correcties door voor de facultatieve prestatie en complex chronische longaandoeningen. Meer informatie over alle wijzigingen leest u in het document Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ21c verder op deze pagina onder het kopje Releasedocumenten. 

Erratum toegevoegd en nieuw totaalbestand
Op 16 november 2020 is een erratum aan deze release toegevoegd vanwege een correctie. Om deze reden is ook het totaalbestand vervangen. Het erratum vindt u hieronder in het documentenoverzicht onder het kopje ‘Releasedocumenten’.

Regelgeving

Bij deze extra release zijn drie wijzigingsbesluiten op de regels van toepassing:

Wijzigingsbesluit beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR/REG-21106a) en nadere regel medisch-specialistische zorg (NR/REG-2103a)   (WB/REG-2021-11)

Wijzigingsbesluit nadere regel medisch-specialistische zorg NR/REG-2103a (WB/REG-2021-01)

Wijzigingsbesluit nadere regel medisch-specialistische zorg NR/REG-2001a  (WB/REG-2020-08) 
 

Wijzigingsbesluit beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR/REG-21106a) en nadere regel medisch-specialistische zorg (NR/REG-2103a) (WB/REG-2021-11)
Voor de verloskundige zorg geldt dat per 1 augustus 2021 de prestatie ‘prenatale screening: counseling’ is uitbreid. Het tarief voor deze prestatie in de eerste lijn is daardoor per 1 augustus 2021 verhoogd. Normaliter volgen de tarieven voor verloskunde in de tweede lijn de tarieven van de eerstelijns verloskundige zorg. In dit geval wordt de tariefsverhoging - mede op verzoek van veldpartijen - niet door de tweede lijn (medisch-specialistische zorg) per 1 augustus 2021 gevolgd. De over 2021 misgelopen vergoedingen zullen gedurende 2022 voor het msz tarief, ozp ‘prenatale screening: counseling’ (037521), met een eenmalige opslag worden toegekend. Als gevolg van het bovenstaande is m.i.v. 1 augustus t/m 31 december 2021, de verwijzing in de regelgeving van de medisch-specialistische zorg naar de eerstelijns zorg, voor zo ver het gaat om het tarief behorend bij de ozp 037521, niet meer juist. Met het voorliggende wijzigingsbesluit wordt de ontstane inconsistentie ongedaan gemaakt.

Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de volgende onderdelen van de regels: 

Wijzigingsbesluit nadere regel medisch-specialistische zorg NR/REG-2103a (WB/REG-2021-01)
Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de volgende onderdelen van de regels:

LET OP: De overige bijlagen van de nadere regel wijzigen dus niet ten op zichte van de release RZ21b.

 

Wijzigingsbesluit nadere regel medisch-specialistische zorg NR/REG-2001a (WB/REG-2020-08) 
Omdat de introductie van de twee extra add-on prestaties  per direct en met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 in werking treedt, dienen de wijzigingen ook te landen in de regels die op dit moment (2020) geldend zijn. Dit is de regeling msz met kenmerk NR/REG-2001a.

Grouper

De grouperbestanden van dbc-release RZ21c kunt u hier downloaden.

Totaalbestand

Het totaalbestand van dbc-release RZ21c kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Naar boven