Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding Zorgbeeldportaal

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Inloggen

Via https://zorgbeeld.nza.nl kunt u inloggen op het Zorgbeeldportaal. Wij adviseren u hiervoor de webbrowser Google Chrome te gebruiken. Gebruik de meest recente versie van Google Chrome. Om te kunnen inloggen op Zorgbeeldportaal heeft u ook de Google Authenticator nodig.

Voor het eerst inloggen

U heeft via de e-mail een instructie ontvangen om in te loggen in het Zorgbeeldportaal.

Als u voor de eerste keer inlogt op het Zorgbeeldportaal, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' om uw account te activeren. U vult uw gebruikersnaam (gelijk aan het opgegeven e-mailadres) en e-mailadres in en klikt op de knop 'Verstuur'. U krijgt dan van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft ingevoerd, klikt u op de knop [Inloggen]. U krijgt een pop-up te zien met een QR-code die u met de Google Authenticator app moet inscannen. Als u dit eenmaal hebt gedaan, dan moet u naast de gebruikersnaam en het wachtwoord ook de 6-cijferige gegenereerde code uit de Google Authenticator app invoeren om te kunnen inloggen.

Hoe werkt de Google Authenticator?

1. Installeer de Google Authenticator app op uw telefoon. Deze app kunt u via de gangbare appstores installeren voor zowel Android als iOS. U herkent de app aan onderstaand icoon.

2. Start de app op. Klik vervolgens rechtsboven op het + teken.

3. U kiest onderin voor de optie 'QR-code scannen'. Scan vervolgens met uw telefoon de QR-code op het scherm van uw computer van Zorgbeeld.

4. U ziet vervolgens op uw telefoon het Authenticatorscherm waar de 6-cijferige code staat. Deze code wordt om de zoveel tijd ververst. Als de code rood knippert heeft u nog maar een paar seconden om deze code te gebruiken. Daarna verschijnt automatisch een nieuwe blauwe code die u kunt gebruiken.

5. Toets de code in op uw scherm bij Zorgbeeld.

Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Hoe kan ik een nieuw wachtwoord opvragen?

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' op de inlogpagina van het portaal. U vult uw gebruikersnaam (gelijk aan het opgegeven e-mailadres) en e-mailadres in en klikt op de knop 'Verstuur'. U krijgt dan van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Wilt u het e-mailadres wijzigen? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl. U krijgt een bevestiging als de wijziging is verwerkt.

Aanpassen gegevens

De zorgaanbieder (ziekenhuis en ZBC)-gebruiker kan de gegevens van de vestigingen en onderneming waaraan ze gekoppeld zijn aanpassen en opslaan.

Locatie om gegevens aan te passen zit onder het menu rechtsboven:

Door gebruiker te wijzigen velden zijn:

 • Gebruiker gegevens:
  o Naam (Let op dit is NIET de gebruikersnaam)

 • Aan gebruiker gekoppelde onderneming(en):
  oAgb-code
  o KVK vestigingsnummer
  o Straat
  o Huisnummer
  o Postcode
  o Plaats

 • Aan onderneming gekoppelde Vestiging(en):
  oAgb-code
  o KVK vestigingsnummer
  o Naam Vestiging
  o Straat
  oHuinummer
  o Postcode
  o Plaats
  o Telefoonnummer
  o Website

Inloggen als ziekenhuis

Wat ziet u als u bent ingelogd?

Als u bent ingelogd, ziet u de startpagina. U ziet op deze pagina één of meer tegels:

 • Monitoring druk op de zorg: kies deze tegel voor de aanlevering en monitoring van de urgente zorg. (NB: deze tegel is niet beschikbaar voor zelfstandige behandelcentra).

 • Wachttijden medisch-specialistische Zorg: via dit scherm levert u voor een aantal behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoeken per (sub)specialisme wachttijdgegevens aan. Deze informatie delen we met zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling.

 • Rapportages: hier staat een regionale rapportage van de monitoring druk op de zorg. (NB: deze tegel is niet beschikbaar voor zelfstandige behandelcentra).

Kunt u helemaal niets vinden, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Invoering druk op de zorg

Wanneer u op de tegel 'Monitoring druk op de zorg' klikt verschijnen twee tegels:

 • 'Invoeren druk op de zorg'

 • 'Regio overzicht'

Klik op de tegel 'Invoeren druk op de zorg' als u gegevens wilt invoeren. U ziet dan het volgende scherm:

Hier kunt u vervolgens de relevant informatie aanvinken. Daarnaast kunt u op het 'i'-icoontje klikken aan de rechterkant om extra uitleg te verkrijgen over hetgeen gevraagd wordt in te vullen.

Wanneer u alle informatie heeft ingevuld kunt u onderaan de pagina klikken op 'Opslaan en sluiten'.

Regio-overzicht

Via de tegel 'Monitoring druk op de zorg' kunt u kiezen voor de tegel 'Regio overzicht', u ziet de volgende pagina:

Hier kunt u vervolgens de relevant informatie aanvinken per tabblad. Daarnaast kunt u op het 'i'-icoontje klikken aan de rechterkant om extra uitleg te verkrijgen over hetgeen gevraagd wordt in te vullen.

Exporteren van gegevens naar een PDF-document

Gegevens exporteren is mogelijk. Indien u het regio-overzicht wilt downloaden selecteert u deze en klikt u op de knop 'Download PDF'.

Tegel Wachttijden medisch-specialistische zorg

De instructies voor de tegel 'Wachttijden medisch-specialistische zorg' vindt u bij het volgende onderdeel 'Inloggen als zelfstandig behandelcentrum'.

Inloggen als zbc

Wat ziet u als u bent ingelogd?

Als u bent ingelogd als zelfstandig behandelcentrum, ziet u de startpagina. U ziet de volgende tegel:

 • Wachttijden medisch-specialistische Zorg: via dit scherm levert u voor een aantal behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoeken per (sub)specialisme wachttijdgegevens aan. Deze informatie delen we met zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling via de Monitor Zorgbemiddeling (in beheer van Vecozo).

Kunt u helemaal niets vinden, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Invoeren wachttijden medisch-specialistische zorg

Wanneer u op de tegel 'Wachttijden medisch-specialistische zorg' klikt verschijnt onderstaand scherm:

Hier kunt u de wachttijden:

 • Via een Excel-bestand importeren

 • Handmatig invoeren

Handmatig invoeren wachttijden msz

Klik op 'bewerken/bevestigen'. U krijgt dan de volgende opties:

Selecteer eenmalig per vestiging de zorg die uw instelling levert via de knop 'toevoegen'. U krijgt dan een selectiescherm te zien met alle vormen van zorg waarvoor wachttijden aangeleverd moeten worden:

U kunt in deze lijst filteren op vestiging, KvK-vestigingsnummer, behandeling en type behandeling (behandeling, diagnostiek of polikliniekbezoek). Selecteer de juiste regels met behulp van de knoppen 'alles selecteren' of 'alles deselecteren', of klik op de relevante regels. Bevestig uw selectie door op 'toevoegen' te klikken. Het selectiescherm sluit en u keert terug naar het invoerscherm:

U kunt nu per regel de wachttijd invoeren. Klik bovenin op opslaan om de gegevens op te slaan.

Wachttijden door middel van een Excel-bestand importeren

Klik op de knop Importeren. Er opent een pop-upscherm 'Importeren wachttijden', waar u drie stappen kunt doorlopen.

Stap 1 en 2

Heeft u op een eerder moment al wachttijden aangeleverd onder 'Wachttijden medisch-specialistische zorg'? U kunt hier het import bestand exporteren met uw huidige invoer. Pas uw gegevens aan en sla uw wijzigingen op. Indien u al een import bestand heeft, kunt u verder gaan naar stap 3.

Stap 3

Klik op Bladeren om het importbestand te uploaden. Nadat u het bestand heeft geüpload klikt u op 'doorgaan'.

U krijgt een overzicht te zien van de aangeleverde wachttijden. Kloppen de gegevens? Bevestig dan de aanlevering door op 'Opslaan' te klikken.

Exporteren van gegevens naar een Excel-bestand

Gegevens exporteren is mogelijk. Indien u de wachttijden wilt downloaden klikt u op de knop 'Exporteren'.

Details over het proces kunt u vinden op de volgende pagina op onze website:

Zorgbeeldportaal

Vragen over dit document of inhoudelijke vragen of suggesties over het Zorgbeeldportaal? Bekijk de veelgestelde vragen Zorgbeeldportaal of neem contact op met ons Informatie- en Contactcentrum door middel van een WhatsApp-bericht naar telefoonnummer 088-770 8770.

Naar boven