Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding Zorgbeeldportaal

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Inloggen

Via https://zorgbeeld.nza.nl kunt u inloggen op het Zorgbeeldportaal. Wij adviseren u hiervoor de webbrowser Google Chrome te gebruiken. Gebruik de meest recente versie van Google Chrome. Om te kunnen inloggen op Zorgbeeldportaal heeft u ook de Google Authenticator nodig.

Voor het eerst inloggen

U heeft via de e-mail een instructie ontvangen om in te loggen in het Zorgbeeldportaal.

Als u voor de eerste keer inlogt op het Zorgbeeldportaal, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' om uw account te activeren. U vult uw gebruikersnaam en e-mailadres in en klikt op de knop verstuur. In de meeste gevallen is uw gebruikersnaam gelijk aan het opgegeven e-mailadres. In sommige gevallen wijkt dit af. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u contact met ons opnemen.

Als u op de knop verstuur heeft geklikt krijgt u van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord heeft ingevoerd, klikt u op de knop [Inloggen]. U krijgt een pop-up te zien met een QR-code die u met de Google Authenticator app moet inscannen. Als u dit eenmaal hebt gedaan, dan moet u naast de gebruikersnaam en het wachtwoord ook de 6-cijferige gegenereerde code uit de Google Authenticator app invoeren om te kunnen inloggen.

Hoe werkt de Google Authenticator?

1. Installeer de Google Authenticator app op uw telefoon. Deze app kunt u via de gangbare appstores installeren voor zowel Android als iOS. U herkent de app aan onderstaand icoon.

2. Start de app op. Klik vervolgens op het + teken.

3. U kiest onderin voor de optie 'QR-code scannen'. Scan vervolgens met uw telefoon de QR-code op het scherm van uw computer van Zorgbeeld.

4. U ziet vervolgens op uw telefoon het Authenticatorscherm waar de 6-cijferige code staat. Deze code wordt om de zoveel tijd ververst. Als de code rood knippert heeft u nog maar een paar seconden om deze code te gebruiken. Daarna verschijnt automatisch een nieuwe blauwe code die u kunt gebruiken.

5. Toets de code in op uw scherm bij Zorgbeeld.

Lukt het niet om in te loggen, neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum via Whatsapp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Hoe kan ik een nieuw wachtwoord opvragen?

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u op 'Wachtwoord vergeten' op de inlogpagina van het portaal. U vult uw gebruikersnaam (gelijk aan het opgegeven e-mailadres) en e-mailadres in en klikt op de knop 'Verstuur'. U krijgt dan van ons een e-mail met daarin een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. Voor het instellen van uw wachtwoord is het belangrijk dat deze voldoet aan het wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord moet minimaal 10 karakters bevatten.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één hoofdletter bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één leesteken (~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'"<,>./?) bestaan.

 • Het wachtwoord moet minimaal uit één cijfer bestaan.

Wilt u het e-mailadres wijzigen? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl. U krijgt een bevestiging als de wijziging is verwerkt.

Beheer van gegevens

Gebruikers van het Zorgbeeldportaal kunnen accountgegevens en gegevens van de onderneming en vestiging zelf aanpassen en opslaan. Dit kan op de homepage van het Zorgbeeldportaal, via het menu rechtsboven, onder 'Accountbeheer' en 'Ondernemingsgegevens wijzigen'.

Aanpassen eigen account

Via 'Accountbeheer' kunt u op het tabblad 'Eigen account' uw naam en e-mailadres aanpassen. Let op: met het wijzigen van het e-mailadres wijzigt u niet uw gebruikersnaam. De gebruikersnaam zal dus (in de meeste gevallen) het eerder opgegeven e-mailadres blijven. Indien u ook uw gebruikersnaam wilt wijzigen, kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl.

Ook kunt u onder 'Accountbeheer' uw eigen account deactiveren. Dit doet u door het vinkje onder 'Actief' uit te vinken. LET OP: als u dit vinkje uitzet, dan kunt u na het uitloggen geen gebruik meer maken van uw account.

Inzien/aanpassen accounts van collega's en aanmaken nieuw account

Op het tabblad 'Collega accounts' kunt u zien welke collega's binnen uw organisatie een account hebben. Via de knop 'Bewerken' kunt u de naam en het e-mailadres van een collega aanpassen, en kunt u ondernemingen toevoegen en weghalen waarvoor deze persoon gegevens kan aanleveren.
Het is niet de bedoeling om via 'Bewerken' een bestaand account om te zetten naar de naam van iemand anders. Een nieuw account aanmaken doet u via de knop 'Nieuw.

Via de knop 'Nieuw' kunt u een nieuw account aanmaken voor een collega die nog geen account heeft. U geeft aan wat de naam is, en het e-mailadres, en u voegt de onderneming toe waarvoor deze persoon gegevens gaat aanleveren. Nadat u op 'Opslaan' heeft geklikt, krijgt uw collega automatisch een e-mail vanuit het Zorgbeeldportaal met instructies voor het inloggen.

Gegevens van de onderneming en vestiging(en) wijzigen

Via 'Ondernemingsgegevens wijzigen' in het menu rechtsboven kunt u gegevens wijzigen die betrekking hebben op de onderneming of op de vestiging(en). Gegevens die u voor de onderneming kunt aanpassen, zijn:

- AGB-code
- KVK nummer
- Straat en huisnummer
- Postcode en plaats

Om gegevens van een vestiging te wijzigen, selecteert u de betreffende vestiging en klikt u op 'Bewerken'.


Bij de vestiging kunt u de volgende gegevens aanpassen:

- Naam vestiging
- AGB-code
- KVK vestigingsnummer
- Straat en huisnummer
- Postcode en plaats

Optioneel kunt u bij elke vestiging een telefoonnummer en webpagina invullen.

Let op: als u een vestiging wilt toevoegen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl. Vermeld in deze e-mail de naam en het KVK-nummer van de onderneming waaraan u een vestiging wilt toevoegen. Van de toe te voegen vestiging vermeldt u de naam, adresgegevens, KVK-vestigingsnummer en AGB-code.

Gegevens aanleveren als ziekenhuis

Wat ziet u als u bent ingelogd?

Als u bent ingelogd, ziet u de startpagina. U ziet op deze pagina één of meer tegels:

 • Monitoring druk op de zorg: kies deze tegel voor de aanlevering en monitoring van de urgente zorg. (NB: deze tegel is niet beschikbaar voor zelfstandige behandelcentra).

 • Rapportages: hier staat een regionale rapportage van de monitoring druk op de zorg. (NB: deze tegel is niet beschikbaar voor zelfstandige behandelcentra).

 • Wachttijden medisch-specialistische zorg: via dit scherm levert u voor een aantal behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoeken per (sub)specialisme wachttijdgegevens aan. Deze informatie delen we met zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling.

Ziet u geen tegel(s) staan, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via WhatsApp op het telefoonnummer 088 – 7708 770, of kijk op onze contactpagina voor verdere contactgegevens.

Invoering druk op de zorg

Wanneer u op de tegel 'Monitoring druk op de zorg' klikt verschijnen twee tegels:

 • 'Invoeren druk op de zorg'

 • 'Regio overzicht'

Klik op de tegel 'Invoeren druk op de zorg' als u gegevens wilt invoeren.

Op de pagina die vervolgens opent, kunt u de relevante informatie aanvinken en de juiste gegevens invoeren. Als u extra uitleg wilt over de gegevens die u moet invullen, dan kunt u op het 'i'-icoontje klikken aan de rechterkant van elk blok.

Wanneer u alle informatie heeft ingevuld kunt u onderaan de pagina klikken op 'Opslaan en sluiten'.

Regio-overzicht

Via de tegel 'Monitoring druk op de zorg' kunt u kiezen voor de tegel 'Regio overzicht'. Hier kunt u inzicht krijgen in de zorgdruk van ziekenhuizen binnen uw regio, en of voor uw regio de zorg van de urgentieklasses op dit moment geleverd kan worden.

Exporteren van gegevens naar een PDF-document

Gegevens exporteren is mogelijk. Indien u het regio-overzicht wilt downloaden selecteert u deze en klikt u op de knop 'Download PDF'.

Tegel Wachttijden medisch-specialistische zorg

De instructies voor de tegel 'Wachttijden medisch-specialistische zorg' vindt u bij het volgende onderdeel 'Gegevens aanleveren als zelfstandig behandelcentrum'.

Gegevens aanleveren als zelfstandig behandelcentrum

Wat ziet u als u bent ingelogd?

Als u bent ingelogd ziet u de volgende tegel:

 • Wachttijden medisch-specialistische zorg: via dit scherm levert u voor een aantal behandelingen, diagnostiek en polikliniekbezoeken per (sub)specialisme wachttijdgegevens aan.

Ziet u geen tegel staan, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via WhatsApp op het telefoonnummer 088 – 7708 770, of kijk op onze contactpagina voor verdere contactgegevens.

Invoeren wachttijden medisch-specialistische zorg

Wanneer u op de tegel 'Wachttijden medisch-specialistische zorg' klikt verschijnt onderstaand scherm:


Hier kunt u de wachttijden:

 • Handmatig invoeren

 • Via een Excel-bestand importeren

 • Via een API aanleveren

Handmatig invoeren wachttijden msz

Klik op 'bewerken/bevestigen'. U krijgt dan de volgende opties:

Selecteer eenmalig per vestiging de zorg die uw instelling levert via de knop 'toevoegen'. U krijgt dan een selectiescherm te zien met alle vormen van zorg waarvoor wachttijden aangeleverd moeten worden:


U kunt in deze lijst filteren op vestiging, KvK-vestigingsnummer, behandeling en type behandeling (behandeling, diagnostiek of polikliniekbezoek). Selecteer de juiste regels met behulp van de knoppen 'alles selecteren' of 'alles deselecteren', of klik op de relevante regels. Bevestig uw selectie door op 'toevoegen' te klikken. Het selectiescherm sluit en u keert terug naar het invoerscherm:

U kunt nu per regel de wachttijd handmatig invoeren.

Heeft u onvoldoende waarnemingen per wachttijd vink dan 'Onvoldoende waarnemingen' aan voor het type zorg dat u levert.

Heeft een bepaalde zorgsoort wel toegevoegd maar wilt u deze handmatig verwijderen? Klik dan op prullenbak-icoon om de regel te verwijderen.

Kloppen de gegevens? Klik bovenin op 'Opslaan' om de gegevens op te slaan.

Wachttijden door middel van een Excel-bestand importeren

Klik op de knop Importeren. Er opent een pop-upscherm 'Importeren wachttijden', waar u drie stappen kunt doorlopen.

Stap 1 en 2

Heeft u op een eerder moment al wachttijden aangeleverd onder 'Wachttijden medisch-specialistische zorg'? U kunt hier het import bestand exporteren met uw huidige invoer. Pas uw gegevens aan en sla uw wijzigingen op. Indien u al een import bestand heeft, kunt u verder gaan naar stap 3.

Stap 3

Klik op Bladeren om het importbestand te uploaden. Nadat u het bestand heeft geüpload klikt u op 'doorgaan'.

U krijgt een overzicht te zien van de aangeleverde wachttijden. Kloppen de gegevens? Bevestig dan de aanlevering door op 'Opslaan' te klikken.

Aanleveren van wachttijden via een API

Deze webservice maakt gebruik van de techniek REST. Het webadres is: https://zorgbeeld.nza.nl/rest-doc/WaitingTime_POST. Een sessie-ID vindt plaats op basis van 1) een geldige Web Service API sleutel 2) gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Web Service API sleutel (GUID)
Een bestaande gebruiker kan de API sleutel (GUID) ophalen in het Zorgbeeldportaal, via API instellingen:

2. Gebruikersnaam en wachtwoord
Naast de GUID moet u gebruikmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord van een van de bestaande gebruikers. Let daarbij op dat u de gebruikersnaam in kleine letters opgeeft.

Model:

{

"_GUID": "string",

"TL_POSTs": [

{

"KVKVestigingsNummer": "string",

"NummerBehandeling": "string",

"Wachttijd": "string",

"OnvoldoendeWaarnemingen": "string"

}

]

}

Velden:

Gegeven

Type

Beschrijving

KVKVestigingsNummer

String

Door zorgaanbieder opgegeven (in het Handelsregister geregistreerde) vestigingsnummer

NummerBehandeling

String

Volgnummer van de zorg zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de van kracht zijnde Nadere regel 'Regeling Aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg'

Wachttijd

String

Wachttijd voor het type zorg, uitgedrukt in kalenderdagen, berekend volgens de methode zoals opgenomen in van kracht zijnde Nadere regel 'Regeling Aanleveren wachttijden medisch specialistische zorg'. Let op: - Een opgegeven wachttijd van 0 betekent dat er een rekenkundige wachttijd van 0 dagen wordt geregistreerd. Dit houdt dus in dat de patiënt binnen 1 dag terecht kan. - Regels die zijn opgeslagen in het Zorgbeeldportaal maar waarvoor geen wachttijd is ingevuld (veld is dus leeg) en waarbij de 'Onvoldoende waarnemingen' gelijk zijn aan 'Nee', worden verwijderd uit het Zorgbeeldportaal. - Regels die zijn opgeslagen in het Zorgbeeldportaal maar ontbreken, worden met de huidige waarde opnieuw opgeslagen

OnvoldoendeWaarnemingen

String

Geeft aan of een zorgaanbieder voor een type zorg niet voldoende waarnemingen heeft om een wachttijd te kunnen berekenen. (Ja = er zijn onvoldoende waarnemingen, Nee = er zijn voldoende waarnemingen en er wordt een wachttijd opgegeven) Let op: - Onvoldoende waarnemingen moeten worden opgegeven als "ja" of "nee". - Wanneer het veld als leeg wordt opgevoerd wordt deze automatisch op "nee" gezet.

De service is gebouwd op het verwerken van gegevens. Hierbij kunnen fouten optreden. Communicatie over deze fouten gebeurt op een gestructureerde manier via een response code. Een response code kan zowel positief als negatief zijn. In het geval van een foutcode: meestal zal een meer informatieve beschrijving worden toegevoegd. Let erop dat alleen op het eerste ontbrekende of onjuiste gegeven een foutcode zal triggeren. Het is mogelijk dat meerdere gegevens ontbreken of onjuist zijn. In dat geval zal dus alleen de eerste worden getoond.

Exporteren van gegevens naar een Excel-bestand

Gegevens exporteren is mogelijk. Indien u de wachttijden wilt downloaden klikt u op de knop 'Exporteren'.

Levert u op dit moment geen zorg die wordt uitgevraagd?

Als u geen zorg levert die is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling Aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg (NR/REG-2127) kunt u dit aangeven via 'Ondernemingsgegevens wijzigen' in het menu rechtsboven. U kunt vervolgens onder de vraag 'Wachttijden MSZ: Levert u op dit moment zorg die wordt uitgevraagd?' kiezen voor 'Nee':

Gegevens aanleveren als dementienetwerk

Als u bent ingelogd als dementienetwerk, ziet u gelijk het invulscherm. U ziet de volgende tegel:

Kunt u helemaal niets vinden, neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via WhatsApp op het telefoonnummer 088 – 7708 770 of kijk op onze contactpagina voor verdere contactgegevens.

Invoeren wachttijden casemanagement dementie

Klik op 'bewerken/bevestigen'. U krijgt dan de volgende invulschermen. Vul hier de wachttijdgegevens in over uw dementienetwerk.

Invoeren zorgaanbieders in het dementienetwerk

Voor het invoeren van gegevens van zorgaanbieders die onder het netwerk vallen en casemanagement dementie leveren heeft u twee keuzes; handmatig of importeren via een Microsoft Excel-bestand.

Let wel, zorg ervoor dat alle zorgaanbieders zijn ingevoerd die onderdeel uitmaken van het netwerk en casemanagement dementie leveren, ongeacht of zij wachttijdgegevens hebben aangeleverd.

Handmatig invoeren van gegevens zorgaanbieders

U kunt handmatig zorgaanbieders toevoegen met de knop 'toevoegen'. U krijgt vervolgens twee witregels te zien en een keuze optie. Hierin kunt u de volgende gegevens aanleveren:

 • Naam zorgaanbieder

 • AGB-code zorgaanbieder

Aangeven of de zorgaanbieder de gegevens heeft aangeleverd.

Dit proces kan herhaald worden voor andere zorgaanbieders.

Importeren van gegevens zorgaanbieders

U kunt de gegevens van zorgaanbieders ook makkelijk importeren. Druk hiervoor op de knop 'importeren'. U krijgt dan het volgende pop-upscherm te zien. Hierin staan drie stappen beschreven.

Stap 1 en 2

Heeft u op een eerder moment al gegevens over zorgaanbieders aangeleverd onder 'Wachttijden Casemanagement Dementie'? Dan kunt u eerst het importbestand exporteren met uw huidige invoer. Pas uw gegevens aan en sla uw wijzigingen op.

Indien u een geheel nieuw importbestand heeft, kunt u verder gaan naar stap 3.

Stap 3

Klik op Bladeren om het importbestand te uploaden. Nadat u het bestand heeft geüpload klikt u op 'doorgaan'.

Let op!

De cel eigenschap van alle cellen moet van het type "tekst" zijn zoals hieronder is afgebeeld. Het Excel-bestand bestaat uit:

 • Kolom 1: Naam zorgaanbieder

 • Kolom 2: AGB-code

U krijgt vervolgens een overzicht te zien van de aangeleverde gegevens over de zorgaanbieders. Kloppen de gegevens? Bevestig dan de aanlevering door op 'Opslaan' te klikken.

Let op, nieuw toegevoegde zorgaanbieders wordt het veld aangeleverd standaard op 'ja' gezet. Pas dit veld aan als het geen onderdeel uitmaakt van de aanlevering.

Opslaan en afronden

Kloppen al uw gegevens? Druk dan op opslaan. U krijgt een pop-upscherm te zien met 'Weet u het zeker? Hiermee bevestigt u uw ingevoerde wachttijdinformatie.' Druk op opslaan om te bevestigen en druk op annuleren om te bewerken.

U krijgt nu een overzicht te zien met alle gegevens. Alle gegevens zijn opgeslagen en doorgegeven. U kunt nu uitloggen of de browser sluiten. Ziet u toch nog een fout, dan kunt u deze corrigeren door op 'bewerken/bevestigen' te drukken. U kunt dan de gegevens wijzigen en opnieuw opslaan.

De gegevens kunt u ook exporteren naar een Excel-bestand voor uw eigen administratie. Druk hiervoor op de knop 'Invoer exporteren'.

Vragen over dit document, inhoudelijke vragen of suggesties over het Zorgbeeldportaal? Bekijk de veelgestelde vragen (doorklikken naar vraag en antwoord wachttijden CMD) of kijk op onze contactpagina om contact met ons op te nemen.

Gegevens aanleveren als GGZ-aanbieder

Wat ziet u als u bent ingelogd als GGZ-aanbieder?

Als u bent ingelogd, ziet u de startpagina met de tegel Wachttijden GGZ. Ziet u geen tegel? Neem dan contact op met ons Informatie- en contactcentrum via WhatsApp op het telefoonnummer 088 – 7708 770.

Invoeren wachttijden GGZ

Wanneer u klikt op de tegel 'Wachttijden GGZ' ziet u per aanleverperiode (maand) een aparte regel. U kunt de wachttijden voor een periode op 3 manieren invoeren:

 • Handmatig via

 • Met een excel via

 • Via een API

Wanneer achter een periode alleen 'bekijken' staat, kunt u de eerder aangeleverde gegevens alleen inzien.

Handmatig invoeren wachttijden GGZ

Druk voor het handmatig invoeren van de wachttijden op de knop 'Wijzigen'.

De vragen zijn vergelijkbaar met de aanlevering bij Vektis. Wanneer u een vraag beantwoordt, wordt u in sommige gevallen gevraagd om aanvullende informatie. Klik op het blauwe 'i'-icoontje om meer informatie te krijgen over de vraag of het invulveld.

Vraag 1: Zijn er meer dan 10 zorgverleners werkzaam?

Als er minder dan 10 zorgverleners werkzaam zijn bij uw onderneming kiest u voor 'Nee' en gaat u door naar vraag 2 'Is er een aanmeldstop van toepassing?'.

Werken er meer dan 10 zorgverleners bij uw onderneming? Vul dan het actueel aantal wachtenden in dat bij uw onderneming op de wachtlijst staat voor een aanmeldgesprek en de start van een behandeling. Maak daarbij onderscheid tussen het aantal wachtenden binnen en buiten de treeknorm. De treeknorm voor de aanmeldwachttijd bedraagt 4 weken. De treeknorm voor de behandelwachttijd bedraagt 10 weken.

Vraag 2: Is er een aanmeldstop van toepassing?

Heeft u geen aanmeldstop? Selecteer 'Nee' en ga door naar vraag 3 'Levert u gespecialiseerde ggz'.

Heeft u een aanmeldstop? Geef dan aan of er sprake is van een aanmeldstop voor de Basis GGZ en/of voor de Gespecialiseerde GGZ. Levert u een van de twee zorgsoorten niet? Dan is er voor die zorgsoort geen sprake van een aanmeldstop, dus selecteert u 'Nee'.

Vul vervolgens in voor welke verzekeraars de aanmeldstop geldt. U dient minimaal 1 verzekeraar te selecteren via de blauwe knop 'verzekeraar(s) selecteren'. Selecteer in de pop up de relevante zorgverzekeraar(s) en druk op 'toevoegen'.

Voor zorgverleners die contracten hebben kan de aanmeldstop per verzekeraar verschillen. Zorgverleners die contractvrij werken selecteren bij een aanmeldstop alle zorgverzekeraars.

Als u geen cliënten meer aanneemt vanwege een aanmeldstop, hoeft u geen wachttijdgegevens in te vullen en kunt u het formulier na het beantwoorden van vraag 3 opslaan om aan te leveren.

Vraag 3: Levert u gespecialiseerde GGZ?

Vul hier in of u gespecialiseerde GGZ levert. Als u zowel Basis GGZ en gespecialiseerde ggz levert, kiest u ook voor ja.

GGZ Vestigingen

Hier vult u de wachttijdgegevens in per vestiging. Klik vervolgens op de blauwe knop 'Toevoegen' onder het kopje 'GGZ Vestigingen'. U krijgt de volgende pop-up:

Levert u Basis GGZ? Selecteer dan per vestiging de regel 'Basis GGZ' en druk op 'Toevoegen'.

Levert u (ook) gespecialiseerde GGZ? Selecteer dan per vestiging de regel(s) van de relevante hoofddiagnosegroep(en) en druk op 'Toevoegen'.

Nu kunt u per regel de wachttijdgegevens invoeren:

Heeft u per ongeluk een verkeerde hoofddiagnosegroep geselecteerd? Klik dan op het prullenbak-icoon om de regel te verwijderen.

Via de knop 'Toon filters' krijgt u de filters te zien. Die verschijnen onder de kop 'GGZ-vestigingen' en boven de knop 'toon filters'. Die kunnen handig zijn als u veel vestigingen heeft en daardoor veel regels krijgt. Deze invulvelden gebruikt u dus niet om de wachttijdgegevens in te voeren.

De invulvelden voor de wachttijden zien er zo uit:

Er worden maximaal 10 regels getoond. Heeft u meer dan 10 regels? Klik dan via het pijltje rechtsboven de regels naar de volgende pagina.

Wachttijden (weken)

U bepaalt zelf of u de Wachttijd (weken) retrospectief of actueel berekent. Bij gespecialiseerde ggz dient er onderscheid gemaakt te worden per hoofddiagnosegroep.

Bij retrospectieve berekening neemt u de gemiddelde wachttijd van de cliënten die de afgelopen 2 maanden zijn ingestroomd voor een intake of behandeling.

Bij actuele berekening neemt u de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor een intake.

Als aanmeldingswachttijd en/of behandelingswachttijd niet verschillen per hoofddiagnosegroep, dan vult u bij de hoofddiagnosegroepen dezelfde wachttijd in. Neem daarvoor de gemiddelde wachttijd (alle wachttijden optellen en delen door het aantal hoofddiagnosegroepen).

Retrospectief aantal wachtenden

Vul hier het aantal cliënten in dat in de afgelopen 2 maanden voor een aanmeldgesprek is geweest of in behandeling is genomen. Maak ook hier weer onderscheid in binnen en buiten de treeknorm.

Let op: Zijn er bij uw onderneming minder dan 10 zorgverleners werkzaam? Dan laat u de invulvelden onder 'Retrospectief aantallen wachtenden aanmeldgesprek' en ' Retrospectief aantallen wachtenden behandeling' leeg.

Klaar?

Klik op 'Opslaan' om de gegevens op te slaan en aan te leveren.

Importeren via een Excel

Naast handmatig invoeren, kunt u de wachttijd gegevens ook via een Excel importeren. Klik op de knop Importeren. Er opent een pop-upscherm 'Importeren wachttijden', waar u drie stappen kunt doorlopen.

Stap 1 en 2

Heeft u op een eerder moment al wachttijden aangeleverd onder 'Wachttijden GGZ'? Dan kunt u hier het import bestand exporteren met uw huidige invoer. Pas uw gegevens aan en sla uw wijzigingen op. Indien u al een import bestand heeft, kunt u verder gaan naar stap 3.

Stap 3

Klik op Bladeren om het importbestand te uploaden. Nadat u het bestand heeft geüpload klikt u op 'doorgaan'.

Nadat u heeft geklikt op 'Doorgaan', krijgt u een overzicht te zien van de aangeleverde wachttijden. Kloppen de gegevens? Bevestig dan de aanlevering door op 'Opslaan' te klikken.

Aanleveren via een API

De instructie voor het aanleveren via een API vindt u in het zorgbeeldportaal onder de knop 'API instellingen':

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over het aanleveren van gegevens? Bekijk dan de informatiepagina over Toegang tot zorg. Daar vindt u meer informatie en links naar vragen en antwoorden.

Heeft u daarna nog steeds vragen, of heeft u vragen over dit document of suggesties voor het Zorgbeeldportaal? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum door middel van een WhatsApp-bericht naar telefoonnummer 088-770 8770.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven