Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Preventie is ook onze zorg - The Box - 6

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Preventie is ook onze zorg

In een reeks informatiekaarten legt de NZa via praktijkvoorbeelden uit welke regels ruimte bieden voor preventie-initiatieven in de zorg. U leest nu onze 6e informatiekaart.

Voorbeeld van preventie in de medisch-specialistische zorg

Monitoring op afstand van patiënten met hart- en vaatziekten

Verschillende ziekenhuizen zetten voor diverse patiëntgroepen interventies en producten in, waarmee zij patiënten op afstand kunnen monitoren. In overleg met de patiënt kan de arts voor deze optie kiezen. Bijvoorbeeld bij patiënten met chronisch hartfalen die niet worden geopereerd. En er is ook een variant waarbij patiënten na een openhartoperatie, op afstand worden gemonitord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw zorgconcept, The Box. Dit zorgconcept lichten we toe in deze informatiekaart.

Postoperatief zorgpad voor hartpatiënten met monitoring op afstand

The Box is ontwikkeld op het HartLongCentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De patiënt krijgt een doos (Box) met wearables, bijvoorbeeld een horloge met een stappenteller, en andere mobiele Health tools zoals een digitale bloeddrukmeter, weegschaal, ecg-monitor, activiteitsensor en zuurstofsaturatiemeter mee naar huis. De meetgegevens gaan automatisch naar de behandelaar(s). Zij worden automatisch geëvalueerd en geïntegreerd in het zorgsysteem van de behandelaar(s). De gegevens worden naar de patiënt teruggekoppeld via een app. Zorgverlener en patiënt hebben naast de fysieke polikliniekbezoeken ook gepland en ongepland contact via een beeldverbinding. Strak ingerichte protocollen en werkwijzen garanderen duidelijkheid over verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en het juridisch kader. Deze aanpak leidt tot:

  • Empowerment van de patiënt (die krijgt inzicht in de eigen situatie ten aanzien van risicofactoren, ziekte en behandeling).

  • Efficiëntieverhoging door verplaatsing van zorg naar de omgeving van de patiënt.

  • Verhoogde patiënttevredenheid bij bewezen klinische effectiviteit.

Naast diverse cardiologische patiëntgroepen, patiënten na transplantatie en de COVID-box voor mensen met (verdenking) op COVID-19, worden er ook Boxen ontwikkeld onder andere voor zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk, patiënten met diabetes, patiënten met longkanker die behandeld worden met immunotherapie en patiënten met het myelodysplastisch syndroom.

Wanneer is preventie ook zorg?

Zowel geïndiceerde- als zorggerelateerde preventie zijn vormen van zorg. Geïndiceerde preventie kan mensen met een hoog risico op ziekte, helpen om niet ziek te worden. Zorggerelateerde preventie kan mensen die al ziek zijn helpen om (verdere) complicaties te voorkomen. The Box is een voorbeeld van zorggerelateerde preventie.

Hoe kan The Box worden bekostigd?

Doordat de consultatie minder frequent en meer op afstand plaatsvindt, en spoedopnames worden voorkomen, wordt het gebruik van passende zorg bevorderd. Dit leidt mogelijk tot lagere zorgkosten. Een startinvestering is echter vaak nodig, zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hierover contractuele afspraken maken. Voor declaraties volstaan de bestaande zorgactiviteiten voor telemonitoring en consultatie op afstand. Deze zorgactiviteiten geven inzicht in het gebruik en kunnen worden gebruikt om nadere afspraken te maken met zorgverzekeraars.

Wat kan de NZa bieden?

We werken samen met het veld aan goede en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. We zetten ons in om bekostigingssystemen en regels zo te maken dat we dit met elkaar waar kunnen maken. Waar nodig passen we onze systemen of regels aan. Zo borgen we de invoering van waardevolle nieuwe werkwijzen. Dit doen we met input van zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

Welke beleidsregel geeft ruimte voor preventie en innovatie?

De beleidsregel Innovatie (BR/REG-19158) biedt ruimte voor het bekostigen van preventie binnen kortdurende en kleinschalige innovatieve zorgprestaties waarvoor binnen bestaande andere regels (nog) geen ruimte is. We nodigen u daarom uit om uw eigen positieve ervaringen met zorg voor preventie met ons te delen. Ook horen wij het graag van u als u knelpunten ervaart op dit gebied. Wilt u meer lezen over de bekostiging van digitale zorg? Lees dan onze Wegwijzer digitale zorg.

Deze informatiekaart is een uitgave van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Naar boven