Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Covid-herstelzorg ergotherapie en diëtetiek - TB/REG-20671-01
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg

 

alsmede de beleidsregel(s):

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG 20114a (t/m 31 december 2020) en kenmerk BR/REG-21106a (vanaf 1 januari 2021);

Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, kenmerk BR/REG-20157;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a (t/m 31 december 2020) en kenmerk NR/REG-2103a (vanaf 1 januari 2021);

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

instellingen[1] die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

-      zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;

-      zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;

-      geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

 

aan:

-      alle ziektekostenverzekeraars en
-      alle (niet-)verzekerden[2]

 

rechtsgeldig de navolgende prestaties in rekening mogen worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Prestatie-omschrijving Consumentenomschrijving
Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.
Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - COVID-19 herstelzorg.
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting handergotherapie - COVID-19 herstelzorg. Geven van handergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting kinderergotherapie - COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een kind - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - COVID-19 herstelzorg.

Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor ergotherapie behandeling van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.
Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg. Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg. Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.

Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in een verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg.
Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting handergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van handergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting kinderergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een kind - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Telefonische zitting (ergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor een eenmalige ergotherapie behandeling op de werkplek - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling in een instelling (ergotherapie), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor ergotherapie behandeling van patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na verwijzing door arts (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Individuele zitting diëtetiek (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Dieetadvisering aan een persoon (per kwartier) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van twee personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van drie personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van vier personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg. Geven van dieetadviezen aan een groep van vijf tot en met tien personen (diëtetiek) - verlengde COVID-19 herstelzorg.
Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor dieetadvisering thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg. Toeslag voor dieetadvisering van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg.

 

Tariefsoort

 

Overeenkomstig de reguliere prestaties voor ergotherapie en diëtiek, die zijn opgenomen in Bijlage 4 (Overige zorgproducten) van de Regeling medisch-specialistische zorg, gelden voor de in deze beschikking opgenomen prestaties in verband met (verlengde) Covid-19 herstelzorg vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Op deze beschikking zijn de voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen zoals opgenomen in de Regeling d.d. 16 juli 2020 van de Minister voor Medische Zorg, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de voorwaardelijke toelating van paramedische herstelzorg voor COVID-19, kenmerk 1720838-208092-Z[3], van overeenkomstige toepassing.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt gedaan en werkt terug tot en met 18 juli 2020.

 

Geldigheidsduur

 

De geldigheid van deze beschikking eindigt van rechtswege op 18 juli 2021.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via een e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J.  Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Toelichting

 

In de loop van 2020 is gebleken dat veel patiënten die COVID-19 hebben gehad, herstelzorg in de vorm van paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc.) nodig hebben. Paramedische zorg valt niet (volledig) onder de aanspraak van de basisverzekering. Op advies[4] van het Zorginstituut heeft de minister van Medische Zorg, via een wijziging van de Regeling zorgverzekering, de aanspraak voor paramedische zorg, voor zo ver het gaat om(verlengde) COVID-herstelzorg, echter aangepast[5]. Als gevolg van deze wijziging valt deze paramedische herstelzorg onder bepaalde voorwaarden toch onder de aanspraak van de basisverzekering die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed.

 

Paramedische zorg kan ook geleverd worden door paramedici die werken in een instelling voor medisch-specialistische zorg (een ziekenhuis, zbc, etc.). Het kan daarbij gaan om paramedische zorg als onderdeel van een tweedelijns behandeling (met een dbc-zorgtraject), of om een eerstelijns paramedische behandeling in (of buiten) het ziekenhuis. De Covid-19 herstelzorg prestaties hebben uitsluitend betrekking op deze laatste categorie, dus op eerstelijns paramedische behandelingen die door een ergotherapeut of diëtist in (of buiten) het ziekenhuis worden geleverd. Om deze paramedische zorg eenvoudig declareerbaar te maken voor ziekenhuizen, zijn de paramedische prestaties ook opgenomen in de standaard tabellen van de medisch-specialistische zorg.

 

Zorgverzekeraars hebben de NZa verzocht om specifiek voor ergotherapie en diëtiek (verlengde) COVID-19 herstelzorg prestaties vast te stellen die gebruikt kunnen worden door instellingen voor medisch specialistische zorg. Dankzij deze prestaties kunnen zorgverzekeraars inzicht krijgen in welke paramedische zorg wel en welke niet onder de aanspraak van de basisverzekering vallen. Voor de andere vormen van paramedische zorg is het niet nodig om dit via aparte (Covid-19 herstelzorg) prestaties te regelen, omdat dit inzicht door zorgverzekeraars wordt verkregen via de door de zorgaanbieder vastgelegde diagnose-informatie.

 

De hierboven genoemde regeling van de minister van Medische Zorg trad op 18 juli 2020 (één dag na publicatie in de Staatscourant) in werking. Vandaar dat de NZa met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking aansluiting heeft gezocht bij deze ministeriële regeling. Om dat te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om deze beschikking met terugwerkende kracht in werking te laten treden.  

 

Deze tariefbeschikking heeft een afgebakende geldigheidsduur tot 18 juli 2021. Hierna eindigt de geldigheid van deze beschikking van rechtswege. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kan de NZa besluiten de geldigheidsduur van deze beschikking te verlengen. In dat geval zal de NZa tijdig mededeling doen van die verlenging.

 

[1] Naast algemene, categorale (o.a. long-astma centra) en academische ziekenhuizen, vallen onder de hier bedoelde instellingen ook zelfstandige behandel centra (zbc’s), epilepsie-instellingen, dialysecentra, klinisch genetische centra, trombosediensten, (huisartsen)laboratoria, productiesamenwerkingsverbanden, audiologische centra, radiotherapeutische instellingen, (geriatrische) revalidatie-instellingen en klinisch genetische centra.

[2] Voor de toepassing van deze beschikking wordt een persoon, die:

krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39509.html

[4] https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19

[5] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39509.html

Naar boven