Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2021 RZ21b
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De RZ21b is de tweede release voor het jaar 2021. De release is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2021. De release is op 17 september 2020 gepubliceerd. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw registratiesysteem leest u eerst release RZ21a in voordat u RZ21b verwerkt.


Let op: de Informatiekaart is met ingang van deze release vervallen.
Voor meer informatie over deze release leest u vanaf heden het document 'Verantwoording Wijzingen dbc-release'. U vindt deze onder het kopje 'Releasedocumenten'.

Regelgeving

De nadere regel, beleidsregel en tariefbeschikking vindt u op www.nza.nl.

Als gevolg van een beslissing op bezwaar die door de NZa op 15 juni 2021 is vastgesteld, moet een 3-tal tarieven voor zorgproducten op het gebied van complex chronische longaandoeningen worden gecorrigeerd. Het gaat om de zorgproductcodes 990022038 (“behandelende kinderdiagnostiek astma”), 990022100 (“niveau 2 | pulmonaal | klinisch”) en 990022110 (“pulmonaal niveau 1 | klinisch”). Hieraan wordt uitvoering gegeven door middel van onderstaand wijzigingsbesluit. Met dit wijzigingsbesluit wordt een correctie doorgevoerd in de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-21608-02) en meer in het bijzonder in de ‘Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2021’, die als (enige) bijlage is gekoppeld aan deze prestatie- en tariefbeschikking. Van de vaststelling van dit wijzigingsbesluit is mededeling gedaan in de Staatscourant van 16 juni 2021. De gecorrigeerde tarieven treden een dag later, op 17 juni 2021 (met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021) in werking.
 

Wijzigingsbesluit prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg TB-REG-21608-02   (WB/REG-2021-09)

Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de volgende onderdelen van de regels:

Grouper

De grouperbestanden van release RZ21b kunt u hier downloaden.

Totaalbestand

Het totaalbestand van release RZ21b kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Naar boven