Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart mondzorg: toeslag extra kosten SARS-CoV-2
Geldigheid:01-08-2020 t/m 31-10-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Op 28 juli 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende beleidsregels vastgesteld:

De ingangsdatum van bovengenoemde beleidsregels is 1 augustus 2020 en vervangen per dezelfde datum de beleidsregels:

  • Tandheelkundige zorg (BR/REG-20100)

  • Orthodontische zorg (BR/REG-20101)

In deze informatiekaart lichten we de wijzigingen toe.

1 Aanleiding

Mondzorgaanbieders nemen sinds de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus extra maatregelen om patiënten veilig te kunnen behandelen. Voor de kosten die samenhangen met de behandeling van de individuele patiënt is er voor niet-verzekerde zorg geen vergoeding. Mondzorgaanbieders maken per patiënt echter wel extra kosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Om mondzorgaanbieders voor deze extra kosten te compenseren, is in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg de tijdelijke prestatie 'toeslag extra kosten SARS-CoV-2' toegevoegd. Omdat voor verzekerde zorg dezelfde kosten gelden en in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg geen onderscheid in verzekerde en niet-verzekerde zorg wordt gemaakt, is hier in de toeslag ook geen onderscheid in gemaakt.

De prestatie is tot stand gekomen in nauw overleg met mondzorgpartijen ANT, KNMT, ONT en NVM, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

Toelichting op de wijziging

Met het toevoegen van deze nieuwe prestatie zijn er vanaf 1 augustus 2020 2 prestaties die een mondzorgaanbieder kan declareren voor meerkosten als gevolg van het SARS-CoV-2 virus:
Prestatie voor alle niet-patiëntgerelateerde meerkosten

Denk aan praktijkaanpassingen. Mondzorgaanbieders kunnen hiervoor gebruik maken van de prestatie 'meerkosten' uit de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke afspraak is gemaakt tussen de zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar.

Prestatie voor alle patiëntgerelateerde meerkosten

Mondzorgaanbieders kunnen voor patiëntgerelateerde meerkosten gebruik maken van de nieuwe prestatie 'toeslag extra kosten SARS-CoV-2' opgenomen in de Beleidsregel tandheelkundige zorg (code C88) en de Beleidsregel orthodontische zorg (code F902). Deze prestatie kan in rekening worden gebracht voor de extra kosten die een zorgaanbieder maakt om zorg te kunnen leveren aan een individuele patiënt die verband houden met het SARS-CoV-2 virus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan triage voorafgaand aan een bezoek, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, spoelen met H202 en het gebruik van desinfecterende handreinigingsmiddelen. De zorgaanbieder levert de zorg conform de Leidraad Corona Mondzorg.

Voor de onderdekking van doorlopende kosten die een direct gevolg is van de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus werden mondzorgaanbieders tot 1 juli 2020 gecompenseerd via de prestatie 'continuïteitsbijdrage' uit de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Vanaf 1 juli hebben zorgverzekeraars de continuïteitsbijdrage stopgezet, omdat mondzorgaanbieders weer voldoende omzet behalen om hun doorlopende praktijkkosten te dekken.

Aandachtspunt

Het is uiteraard niet toegestaan om een andere code in rekening te brengen voor deze meerkosten, zoals bijvoorbeeld de code C22 (aanvullende medische anamnese) of C85 (weekendtoeslag). Dit geldt ook voor de periode dat de nieuwe code nog niet beschikbaar was.

Informeren van de patiënt

De Regeling mondzorg verplicht mondzorgaanbieders om consumenten tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen. Wij verwachten van mondzorgaanbieders dat zij hun patiënten voorafgaand aan de afspraak informeren over het in rekening brengen van de prestatie 'toeslag extra kosten SARS-CoV-2'. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende tekst toe te voegen in de afspraakbevestiging:

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag bij bezoeken in het kader van tandheelkundige zorg (dus met uitzondering van beugelbehandelingen) door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

2 Veelgestelde vragen

In deze informatiekaart verduidelijken we voor mondzorgaanbieders de inhoud van de prestaties die een mondzorgaanbieder kan declareren voor meerkosten als gevolg van het SARS-CoV-2 virus. Wanneer mondzorgaanbieders hier vragen over krijgen van patiënten, kunnen zij onderstaande informatie gebruiken bij het beantwoorden ervan:

Waarom betaal ik een toeslag?

Mondzorgaanbieders willen dat u met een gerust hart naar de praktijk komt voor uw behandeling. Zij nemen daarom extra maatregelen en moeten bij de meeste behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Denk hierbij aan het beoordelen van uw gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling. Of het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen die na elke patiënt of familie weggegooid worden. De toeslag compenseert hen voor deze kosten. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag bij bezoeken in het kader van tandheelkundige zorg (dus met uitzondering van beugelbehandelingen) door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

Mijn tandarts heeft voor mij niet meer tijd nodig dan anders. Waarom betaal ik dan toch deze toeslag?

Brancheorganisaties in de mondzorg hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS gewerkt aan compensatie voor patiëntgerelateerde meerkosten die mondzorgaanbieders moeten maken om de zorg veilig te houden. Zij nemen extra maatregelen en moeten bij de meeste behandelingen uit voorzorg meer handelingen doen, waardoor ze meer tijd kwijt zijn per patiënt. Denk hierbij aan het beoordelen van uw gezondheidssituatie voorafgaand aan de behandeling. Of het laten spoelen met verdunde waterstofperoxide om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en hogere uitgaven voor persoonlijke beschermingsmiddelen die na elke patiënt of familie weggegooid worden. De toeslag is gebaseerd op het totaalpakket aan maatregelen dat mondzorgaanbieders moeten nemen. Voor kinderen (tot 18 jaar) wordt de toeslag bij bezoeken in het kader van tandheelkundige zorg (dus met uitzondering van beugelbehandelingen) door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg, is het afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar of de toeslag wordt vergoed. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u geen verzekering heeft, moet u de toeslag zelf betalen.

3 Evaluatie

De prestatie is van kracht van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. Het is de bedoeling dat praktijken deze periode gebruiken om hun werkwijzen zo in te richten dat deze toeslag na deze periode niet langer noodzakelijk is. Voor 1 november evalueren wij samen met de beroeps- en branchepartijen in de mondzorg of de toeslag moet blijven bestaan én of het tarief dan nog passend is. We hebben deze toeslag daarom nog niet opgenomen in de regelgeving voor 2021.

Naar boven