Onderwerp: Bezoek-historie

Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik zijn?

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Deze zorgaanbieders kunnen de volgende stappen volgen:

Stap 1. Dien in mei een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars

Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt per sector bepaald en bestaat uit een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. De tarieven per sector vindt u hier.

Wie?

Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Opticiens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling.

Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere financiële afspraken gemaakt.

Wanneer?

Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei gefaseerd de continuïteitsbijdrage aanvragen.

 • Fysiotherapie: vanaf 15 mei

 • Mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zbc's: vanaf 18 mei

 • Alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen: vanaf 20 mei

Let op: Zorgaanbieders die nog niet aangesloten zijn bij VECOZO, moeten dit eerst regelen via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden.

Dreigt u in afwachting van de continuïteitsbijdrage in acute financiële problemen te komen? Neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa (info@nza.nl).

Meer informatie?

Kijk op www.zn.nl/corona (voorwaarden) en www.vecozo.nl (aanvragen).

Stap 2. Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden te bespreken
 • Bespreek de mogelijkheid tot opschorten van de aflossing van financiering voor zes maanden.

 • Bespreek, met zicht op de continuïteitsbijdrage, de mogelijkheid tot tijdelijke kredietuitbreiding. De bank zal deze mogelijkheid beoordelen in samenhang met het gebruik van andere regelingen.

Stap 3. Kijk op Rijksoverheid.nl of u in aanmerking komt voor één van de financiële noodregelingen

Heeft u aanvullende financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat een deel van uw inkomsten niet uit verzekerde zorg komt? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid, zoals:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle coronavirus financiële regelingen en hoe u deze kunt aanvragen.

Let op!

Steun die u ontvangt van uw verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die u kunt maken op enkele financiële regelingen van de Rijksoverheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend.

Tot slot

Deze informatiekaart is opgesteld in samenwerking met de volgende partijen:

 • Zorgverzekeraars Nederland

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Nederlandse Vereniging van Banken

 • Nederlandse Zorgautoriteit

Naar boven