Onderwerp: Bezoek-historie

Brief over doorgebruik prestaties voorwaardelijke toelating bij occipitale neurostimulatie in 2020
Ondertekeningsdatum:05-03-2020Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Aan het bestuur van

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Leids Universitair Medisch Centrum  (LUMC)
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboud UMC)
 • Atrium Medisch Centrum
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWS)
 • Boerhaave Medisch Centrum
 • Individuele verzekeraars

 

Geacht bestuur,

Occipitale neurostimulatie (ONS) voor de behandeling van patiënten met medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn is per  1 januari 2016 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet voor een periode van 4 jaar. Op 12 december 2019 heeft het Zorginstituut Nederland geconcludeerd dat deze behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze behandeling vergoed vanuit het basispakket.

Dit besluit is genomen na de vaststelling en publicatie van het dbc-pakket voor 2020. Hierdoor was het voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet meer mogelijk deze wijziging op te nemen in de dbc-productstructuur van 2020.

De NZa heeft daarom besloten dat ONS bij medicamenteus onhandelbare chronische clusterhoofdpijn in 2020 geregistreerd en gedeclareerd wordt via de onderstaande zorgactiviteiten en dbc-zorgproducten.

Dit betreft de volgende zorgactiviteiten:

Zorgactiviteit code

Omschrijving

030427

Implantatie van een elektrode, suboccipitaal i.h.k.v. ONS-studie

030428

Verwijderen of revisie van een elektrode, suboccipitaal i.h.k.v. ONS-studie

032711

Subcutaan plaatsen pulsgenerator, i.h.k.v. ONS-studie

032712

Revisie van pulsgenerator i.h.k.v. ONS-studie

032713

Verwijderen subcutaan geplaatste pulsgenerator i.h.k.v. ONS-studie

 

Dit betreft de volgende dbc-zorgproducten:

Zorgproduct code

Omschrijving

982017018

ONS-studie | Implantatie neurostimulator (elektrode plus pulsgenerator) | Voorwaardelijk toegelaten zorg

982017019

ONS-studie | Implantatie (nieuwe) pulsgenerator | Voorwaardelijk toegelaten zorg

982017020

ONS-studie | (Proef)plaatsing elektrode neurostimulator | Voorwaardelijk toegelaten zorg

982017021

ONS-studie | Verwijderen elektrode- en/of pulsgenerator neurostimulator of revisie neurostimulator | Voorwaardelijk toegelaten zorg

 

Deze prestaties zijn in 2020 dus niet langer beperkt tot het declareren van ONS in studieverband. De NZa is zich ervan bewust dat de omschrijvingen van de zorgactiviteiten en dbc-zorgproducten nog spreken over de ONS-studie en daarmee niet aansluiten bij de praktijk. Per 2021 worden de zorgactiviteiten en dbc-productstructuur hierop aangepast (RZ21b-release).
 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

 

In kopie aan: Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Naar boven