Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de regel voor paramedische zorg per 2021? In deze informatiekaart leest u hier meer over.

U vindt hier meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen

  • Toeslag voor behandeling in een instelling

  • Regels voor het bieden van digitale zorg op afstand

  • Geen aparte prestatie telelogopedie meer

  • Verandering in regels logopedie voor behandelen in dezelfde ruimte

Algemeen

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen

In de regels voor het registreren en declareren van paramedische zorg staan voorwaarden voor het declareren van meer dan één prestatie per dag. De voorwaarden zijn bedoeld om onjuiste of ondoelmatige declaraties te voorkomen. Deze voorwaarden zijn dit jaar niet veranderd, maar wel verduidelijkt in de regelgeving.

In de volgende situaties is het declareren van meer prestaties op één dag wél toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;

  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij behorende behandelplannen;

  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

Wij verwachten van de zorgverzekeraars dat zij per 2021 deze voorwaarden goed hebben verwerkt in hun systemen. In de tussentijd kan het voorkomen dat zij onterecht declaraties afkeuren omdat hun controlesystemen nog niet zijn aangepast. Wij roepen zorgverzekeraars op om hier in de tussentijd pragmatisch mee om te gaan, door bijvoorbeeld na uitleg van de zorgaanbieders declaraties die voldoen aan de uitleg van de regelgeving alsnog goed te keuren.

Toeslag voor behandeling in een instelling

De toeslag voor behandeling in een instelling mag niet in rekening gebracht worden als er in de instelling een behandelruimte aanwezig is. Per 1 januari 2021 is deze declaratievoorwaarde aangepast. De toeslag kan alleen in rekening gebracht worden als er daadwerkelijk reistijd en/of reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor de behandeling van de patiënt.

Digitale zorg

De prestatiebeschrijvingen van de NZa bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg. Het staat zorgaanbieders binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand, of om digitale zorg als aanvulling op de behandeling aan te bieden. Dit is mogelijk zonder dat de bestaande prestaties gewijzigd moeten worden. Of digitale zorg geleverd kan worden, is in de meeste gevallen ter beoordeling aan de zorgaanbieder, met inachtneming van wet- en regelgeving en richtlijnen over goede zorg. Voorwaarde voor het declareren van digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Logopedie

Aparte prestatie telelogopedie geschrapt

Per 1 januari 2021 kan digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden. De aparte prestatie hiervoor is daarom per 2021 geschrapt. Dit betekent ook dat de beperkingen voor het in rekening brengen van digitale logopedische zorg vervallen. Om zorg digitaal te leveren, is het nu bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk dat er ook reguliere logopedische behandelingen in dezelfde ruimte moeten plaatsvinden.

Behandeling niet in dezelfde ruimte

De declaratievoorwaarde dat screening, anamnese en onderzoek en de zitting in dezelfde behandelruimte moet plaatsvinden, is geschrapt in de regels voor logopedie. In het beleid van de NZa staan regels over het declareren van zorg, het beleid regelt niet de zorginhoud en de locatie van de zorgverlening. Waar en hoe de zorgverlening moet plaatsvinden, kan bijvoorbeeld in een zorginhoudelijke richtlijn geregeld worden.

Ga naar het overzicht van beleid en regels paramedische zorg 2021.

Naar boven