Onderwerp: Bezoek-historie

Meldingen zorginkoopbeleid eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) hebben meldingen ontvangen over negatieve effecten van het zorginkoopbeleid Eerstelijnsdiagnostiek en Trombosezorg van VGZ op kwaliteit van zorg. Naar aanleiding hiervan is een verkennend onderzoek ingesteld. IGJ en NZa zien op 7 november 2019 naar aanleiding van dit verkennende onderzoek geen reden om aan te nemen dat VGZ per 1 januari 2020 niet aan haar zorgplicht kan voldoen. De IGJ en NZa zullen de ontwikkelingen in het gecontracteerde zorgaanbod trombosezorg en eerstelijns diagnostiek nauwgezet blijven volgen.

Naar boven