Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2020 CI/19/18c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2020 CI/19/18c

Aan de besturen van

- ANT

- Consumentenbond

- KNMT

- NVM

- NVIJ

- ONT

- Patiëntenfederatie Nederland

- ZN

 

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk
directie Regulering 088 - 770 8770 info@nza.nl CI-19-18c

 

Onderwerp Datum
Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2020 11 november 2019

                                                                                                 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 5 november 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Regeling mondzorg (NR/REG-2015a) vastgesteld. Daarnaast zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-20600-02) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-20602-02). De ingangsdatum van de Regeling en de Prestatie- en tariefbeschikkingen is 1 januari 2020. Hiermee worden de eerder voor 2020 vastgestelde Regeling mondzorg (NR/REG-2015), de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-20600-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-20602-01) vervangen. In deze circulaire licht ik de wijzigingen toe.

 

Wijzigingen Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg

 

J29

In de omschrijving van prestatie J29 ‘Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)’ is toegevoegd dat deze prestatie ook in combinatie met J28 ‘Plaatsen volgend implantaat, per kaak’ in rekening mag worden gebracht.

 

J27 en J37

In de omschrijving van de prestaties J27 en J37 ‘Vervangen eerste en volgend implantaat’ is toegevoegd dat deze prestaties niet binnen zes maanden na J80 ‘Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit’ in rekening mogen worden gebracht.

 

J33

In de omschrijving van J33 ‘Kosten implantaat’ is verwijderd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J23 ‘Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)’ en J34 ‘Bepaling stabiliteit

implantaat middels ISQ-meting’ en toegevoegd dat deze prestatie in rekening mag worden gebracht met J37 ‘Vervangen volgend implantaat’.

 

M40

In de omschrijving van prestatie M40 ‘Fluoridebehandeling’ is  

de tekst over M30 ‘Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament’ aangepast. M30 is aangewezen als er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld.

 

Correcties tarieven J19, J39 en P29

De tarieven van de prestaties J19 ‘Toeslag esthetische zone’, J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ en P29 ‘Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit’, waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, zijn aangepast.

 

Tekstuele wijzigingen

Naast bovenstaande technische aanpassingen is ook een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

 

Regeling mondzorg

 

Wijzigingen in de lijst met prestaties waarbij het elementnummer vermeld moet worden

Prestatie J19 ‘Toeslag esthetische zone’ en J39 ‘Uitvoeren autotransplantaat’ zijn elementgebonden en zijn toegevoegd aan de elementenlijst in de Regeling mondzorg.

Prestatie M80 (Behandeling van witte vlekken, eerste element) en M81 (Behandeling van witte vlekken, volgend element) staan nu per abuis met de verkeerde codes (M20 en M21) op de lijst. Dit is gecorrigeerd.

 

Wijziging in de lijst met prestaties waarbij het vlak vermeld moet worden

Op dit moment staat er in de lijst een onjuiste code voor de prestatie ‘Drievlaksvulling composiet’.  Op deze lijst staat de omschrijving juist (drievlakvulling composiet) echter wordt in plaats van code V93 de code V83 (die er daarmee twee keer op staat) vermeld. Dit is gecorrigeerd.

 

Wijziging Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer

 

Correctie tarief Q0021

Het tarief van prestatie Q0021 (Technisch advies/

ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten) waar abusievelijk een onjuist tarief wordt vermeld, is aangepast.

 

Correctie tarief Q1917

Het tarief van prestatie Q1917 (Holle klos) geldt per 5 minuten. In de prestatie- en tariefbeschikking stond per abuis een tarief per uur. Dit is aangepast.

 

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De wijzigingen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

 

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 87 70 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

 

                            

Naar boven