Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Toelichting beleid en regels ggz en fz 2020b

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De definitieve beleidsregels en nadere regels voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg voor 2020 zijn vastgesteld. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook de definitieve maximumtarieven vastgesteld voor de ggz en fz.

In deze informatiekaart gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de in augustus 2019 gepubliceerde versies. 

Toevoegen overige deelprestatie voorbereiding zorgmachtiging

In de ggz is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk een opslag in rekening te brengen op de dbc als er sprake is van een voorbereiding zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte ggz. Het tarief voor deze overige deelprestatie voorbereiding zorgmachtiging is gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde inzet van behandelaren binnen diagnostiek-dbc’s en de normatieve inzet van een psychiater op basis van de Wet verplichte ggz.

Herziene tariefbeschikkingen

Na het uitvoeren van het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020 hebben wij voor een groot deel van de ggz en fz nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Deze zijn in augustus 2019 gepubliceerd. Na bevindingen uit de audit op dit onderzoek en het opstellen van het verantwoordingsdocument hebben wij besloten om in de tariefbeschikkingen een aantal aanpassingen door te voeren. Hiermee is de kwaliteit van het onderzoek en de onderbouwing van de tarieven nog verder verbeterd. 

De meeste aanpassingen hebben een verwaarloosbaar effect op de tarieven. Twee bevindingen hebben geleid tot een kleine verschuiving in de macro-impact van de nieuwe tarieven. 

  1. De dagbestedingsminuten waren ten onrechte niet meegenomen in de extrapolatie van ontbrekende productprijzen. Dit is nu gecorrigeerd. Voornamelijk tarieven van dbc’s in de hogere minuten ranges vallen hierdoor in de herziene tariefbeschikking hoger uit.
  2. Daarnaast is een licht opwaarts effect zichtbaar op de tarieven gb-ggz en behandeling g-ggz door het meenemen van zorgprofielen van 80 extra zorgaanbieders, die eerder onterecht waren uitgevallen. Er bleek sprake van uitval van productprijzen in het stratum PAAZ/PUK bij dbc’s. Deze uitval kwam door een onjuiste technische verwerking van de zorgprofielen. Dit is nu hersteld voor alle strata. Hierdoor konden wij de kosten van PAAZ/PUK ook meenemen in de tarieven van vier dbc-productgroepen. In de verblijfstarieven was dit overigens al het geval. 

Acute psychiatrische hulpverlening

De beleidsregel Budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening, regeling informatieverstrekking vaststelling budget en de bepalingen acute psychiatrische hulpverlening en het budgetformulier zijn aangepast. In de regelgeving over de acute ggz (beleidsregel en regeling) is de belangrijkste wijziging het verwijderen van de disclaimer voor inwerkintreding. In de disclaimer stond dat de GMAP ingeschreven moest zijn voor inwerkingtreding. Aan deze voorwaarde is inmiddels voldaan. Daarnaast zijn enkele aanvullingen doorgevoerd.

Het budgetformulier is ook aangepast. Door de audit op het uitgevoerde kostprijsonderzoek ggz en fz 2020 zijn de tarieven voor de crisis-dbc’s binnen budget (tabblad Opbrengsten) gewijzigd. Wij verzoeken de budgethouder en representerende zorgverzekeraar(s) dit nieuwe formulier te gebruiken.  

Naar boven