Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wijzigingen dbc-pakket 2020 (RZ20b)

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voor u ligt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg per 2020 (release RZ20b). De wijzigingen zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot stand gekomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met toelichting.

Regel fysiek face-to-face contact verdwijnt per 2020

Per 2020 vervalt de verplichting voor het fysieke face-to-face contact aan het begin van een zorgtraject tussen patiënt en de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Deze regel is niet noodzakelijk omdat de productstructuur en overige regelgeving, daar waar nodig, borgen dat de patiënt op de polikliniek gezien wordt.

De huidige face-to-face regel sluit niet aan bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist steeds meer op het leveren van zorg die past bij de situatie van de patiënt. Dit kan door zorg op afstand, maar ook door zorg van een andere beroepsgroep dan de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Het verplichte face-to-face contact leidt er nu soms ook toe dat patiënten onnodig op de poli moeten komen. Daarnaast zorgt de regel voor veel administratieve lasten bij zorgaanbieders.

Regel onderlinge dienstverlening verruimd

Onze regels mogen samenwerking tussen zorgaanbieders niet in de weg staan. Daarom verruimen we de regel voor onderlinge dienstverlening. Door de huidige definitie van de regel is onderlinge dienstverlening alleen tussen zorgaanbieders in de tweede lijn mogelijk. Met de aangepaste regel kan bijvoorbeeld ook onderlinge dienstverlening plaatsvinden tussen zorgaanbieders uit de eerste lijn en zorgaanbieders uit de tweede lijn. Ook met deze maatregel dragen we bij aan de juiste zorg op de juiste plek: zorg in de eerste lijn als het kan en alleen in de tweede lijn als het moet.

Tarieven 2020

In april 2019 maakten we de tarieven voor 2020 bekend (RZ20a). We voeren ten opzichte van die release nog enkele tariefcorrecties door.

De tarieven van 108 zorgproducten verhogen we met 3,75%. Bij deze zorgproducten zat in de release RZ20a de index van 2019 nog niet in het tarief. Lees voor meer informatie : https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272386_22/1/

De overige tariefwijzigingen zijn:

  • Eén zorgproduct (voor darmtransplantaties) krijgt een experttarief in plaats van een donortarief.

  • We actualiseren de tarieven van een aantal zorgproducten. Voor deze zorgproducten nemen we het tarief over van andere zorgsectoren. Bij de RZ20a-release waren de tarieven van deze zorgsectoren nog niet bekend.

Diagnostiek op aanvraag van een Wlz-arts

Diagnostiek die op aanvraag van een Wlz-arts plaatsvindt, komt ten laste van de Zorgverzekeringswet als de beoordeling door een medisch specialist in de tweede lijn gebeurt. Dat blijkt uit een recente duiding van het Zorginstituut. Staat er in tweede lijn geen zorgtraject open, dan mogen zorgverleners voor de beoordeling van de diagnostiek een overig zorgproduct (in de range eerstelijnsdiagnostiek) in rekening brengen.

Verduidelijking ordertarieven beeldvormende diagnostiek

Op verzoek van branchepartijen verduidelijken we in deze informatiekaart de ordertarieven voor beeldvormende diagnostiek. Er zijn zorginstellingen die geen dbc-zorgproducten leveren, denk aan de eerstelijns diagnostische centra. Deze instellingen mogen voor beeldvormende diagnostiek ordertarieven 080002 en 080003 declareren, omdat zij mogelijk met de ozp-tarieven niet uitkwamen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ziekenhuizen de ordertarieven als ozp declareren. Het ordertarief registreren in een dbc-zorgtraject is niet toegestaan.

Naar boven