Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Beschikking MBI ggz 2017 - CI/19/15c
Ondertekeningsdatum:31-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);

 • GGZ Nederland (GGZN);

 • Platform MeerGGZ;

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS);

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ);

 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en

            Psychotherapeuten (LVVP);

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);

 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);

 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF);

 • Mind Landelijk platform Psychische Gezondheid;

 • Forensische Zorg/ Justitiële Jeugdinrichtingen (Forzo/JJI);

 • Gevangeniswezen (GW);

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Behandeld door: Directie Regulering                                                       

Telefoonnummer: 088-770 8 770             

E-mailadres: info@nza.nl                                    

Kenmerk: CI/19/15c , 0337753/0523023                  

Onderwerp: Beschikking MBI ggz 2017   

Datum: 31 juli 2019

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 december 20161hebben wij u geïnformeerd over het macrobeheersingsinstrument (MBI) voor de geneeskundige ggz over het jaar 2017. Met de invoering van dit MBI heeft de Minister van VWS voor 2017 een landelijke omzetgrens (macrobedrag) bepaald. De macro omzet van alle aanbieders voor de geneeskundige ggz is gebonden aan deze door de minister vastgestelde grens. Op 8 december 2016 heeft de NZa tevens een beschikking verstuurd waarin de individuele omzetgrens is opgenomen2.

Op 18 november 2018 heeft het ministerie van VWS ons laten weten dat de landelijke omzetgrens voor de geneeskundige ggz voor 2017 niet is overschreden. Dit betekent dat er over 2017 geen MBI-heffing wordt opgelegd aan de ggz-aanbieders.

Op onze website (https://puc.overheid.nl/nza/) is de beschikking (met kenmerk TB-CU-17639-02) opgenomen waarin het niet opleggen van een MBI heffing voor de ggz in 2017 is vastgelegd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@nza.nl.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering

 

Naar boven