Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Samenvoegen NZa-nummers - CI/19/12c
Ondertekeningsdatum:19-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Behandeld door       directie Regulering                     

Telefoonnummer     088 770 87 70               

E-mailadres              Info@nza.nl                       

Kenmerk                   CI/19/12c 0326741/0503539

Onderwerp               Samenvoegen NZa-nummers                                                                                                       

Datum                       19 april 2019                             

 

 

Met deze circulaire informeren wij u over de wijze waarop u een samenvoeging van NZa-nummers kunt aanvragen. Daarnaast wordt ingegaan op de voorwaarden en de gevolgen van het samenvoegen van NZa-nummers.

 

 

Geachte heer of mevrouw,

 

WLZ-zorgaanbieders met meerdere NZa-nummers kunnen onder bepaalde voorwaarden verzoeken om deze nummers samen te voegen.

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de NZa, met behulp van de bijlage bij deze circulaire.

 

Het samenvoegen van NZa-nummers is uitsluitend bedoeld om de fusie administratief bij de NZa te verwerken. Dat kan nadat de vereiste goedkeuring voor de fusie is verkregen.

 

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname, dan is hiervoor goedkeuring van de NZa nodig. Het aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_83544_22/1/

Indien uw organisatie voldoet aan de omzetdrempels moet de voorgenomen fusie of overname daarna ook aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden voorgelegd. Deze wet- en regelgeving blijft onverkort van toepassing.

 

De voorwaarden voor samenvoeging zijn:

 1. De samenvoeging kan uitsluitend gerealiseerd worden per

  1 januari 2020.

 2. De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2020 tot dezelfde rechtspersoon behoren.

 3. De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2020 behoren tot dezelfde zorgkantoorregio.

 4. Het zorgkantoor stemt in met de samenvoeging via mede­ondertekening van het verzoek.

 5. Het ondertekende verzoek voor samenvoeging moet uiterlijk
  1 september 2019 bij de NZa binnen zijn. NZa zal u dan binnen een week voorzien van een nieuw NZa-nummer, zodat u het budget 2020 kunt aanvragen.

 

De samenvoeging heeft de volgende gevolgen vanaf budgetjaar 2020:

 • U krijgt een nieuw NZa-nummer.

 • U krijgt een nieuwe gebruikersnaam voor het aanvragenportaal (www.aanvragen.nza.nl) op basis van het nieuwe NZa-nummer.

 • U hoeft voor de budgetronde nog maar één budgetformulier in te dienen.

 • U hoeft nog maar één herschikkingsformulier en één nacalculatieformulier in te dienen.

 • U ontvangt de beschikkingen onder vermelding van het nieuwe

  NZa-nummer.

 

De (oude) NZa-nummers die gelden in 2019 blijven bestaan voor het afgeven van beschikkingen die betrekking hebben op het jaar 2019.

 

Verder wijzen wij u nog op het volgende:

 • In 2020 moet u nog wel per oud NZa-nummer een nacalculatie­formulier 2019 indienen.

 • Als de (oude) NZa-nummers en daarbij behorende beschikkingen eenmaal zijn samengevoegd, kunnen deze later niet meer worden gesplitst.

 • Als u NZa-nummers wilt samenvoegen, dan raden wij u aan om pas met de aanvraag budget 2020 te beginnen nadat u het nieuwe

  NZa-nummer heeft ontvangen.

 

Wanneer u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of via de informatielijn 088 770 87 70. Het verzoek voor het samenvoegen van de NZa-nummers kunt u per email sturen aan info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

drs. C.M. Veldhuizen

unitmanager Langdurige zorg

 

Bijlage

 

 

De ingevulde en ondertekende bijlage kunt u uiterlijk 1 september 2019 retourneren aan de NZa per e-mail: info@nza.nl of per post: Nederlandse Zorgautoriteit, postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

 

Via deze bijlage kunt u voor Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers (geldig in 2019) en de daarbij behorende beschikkingen een nieuw NZa-nummer voor 2020 aanvragen.

 

De voorwaarden voor samenvoeging zijn:

 1. De samenvoeging kan uitsluitend gerealiseerd worden per

  1 januari 2020.

 2. De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2020 tot dezelfde rechtspersoon behoren.

 3. De Wlz-zorgaanbieders met verschillende NZa-nummers moeten per 1 januari 2020 behoren tot dezelfde zorgkantoorregio.

 4. Het zorgkantoor stemt in met de samenvoeging via medeondertekening van het verzoek.

 5. Het ondertekende verzoek voor samenvoeging moet uiterlijk
  1 september 2019 bij de NZa binnen zijn.

   

  Zodra de NZa uw ingevulde en ondertekende bijlage ontvangt, sturen wij u een bevestiging met uw nieuwe NZa-nummer. Vanaf dat moment hoeft u nog maar één budgetformulier 2020 bij de NZa in te dienen onder vermelding van het nieuwe NZa-nummer.

   

  De samenvoeging geldt voor de volgende NZa-nummers:

   

Cat.

Nummer

Naam rekenstaat

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

Nieuwe gegevens

300

Wordt door NZa bepaald

 

 

 

 

Gegevens van de ‘nieuwe’ Wlz-zorgaanbieder (na samenvoegen)

Naam rechtspersoon

 

Vestigingsadres:

Adres

 

Postcode en plaats

 

Postadres:

Postbus

 

Postcode en plaats

 

Zorgkantoorregio

 

KVK-nummer

 

NZa-portaal (aanvragen.nza.nl)

E-mailadres 1

 

E-mailadres 2 (optioneel)

 

 

Voor akkoord:

 

Rechtspersoon                                           Zorgkantoor

 

 

 

 

 

Handtekening                                            Handtekening

Datum:                                                     Datum:

 

 

Het samenvoegen van NZa-nummers is uitsluitend bedoeld om de fusie administratief bij de NZa te verwerken. Dat kan nadat de vereiste goedkeuring voor de fusie is verkregen.

 

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname, dan is hiervoor goedkeuring van de NZa nodig. Het aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets vindt u hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_83544_22/1/

Indien uw organisatie voldoet aan de omzetdrempels moet de voorgenomen fusie of overname daarna ook aan de ACM worden voorgelegd. Deze wet- en regelgeving blijft onverkort van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven