Onderwerp: Bezoek-historie

Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer of de kaak vermeld moet worden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden
Code Omschrijving
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
E31 Snij-/ hoektand
E32 Premolaar
E33 Molaar
E34 Aanbrengen retrograde vulling
E36 Het trekken van een element met re-implantatie
E37 Kijkoperatie
E40 Directe pulpa-overkapping
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
E44 Verwijderen spalk, per element
E51 Verwijderen van kroon of brug
E52 Moeilijke wortelkanaalopening
E53 Verwijderen van wortelstift
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
E64 Afsluiting van open wortelpunt
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
E85 Elektronische lengtebepaling
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E90 Inwendig bleken, eerste zitting
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting
F721 (A,B en C) Trekken tand of kies
F722 (A,B en C) Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
F815 Verwijderen spalk, per element
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding
H11 Trekken tand of kies
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
H33 Hemisectie van een molaar
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond
J19 Toeslag esthetische zone
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak
J28 Plaatsen volgend implantaat 
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
J29 Plaatsing volgende Healing Abutment
J26 Moeizaam verwijderen implantaat
J36 Verwijderen implantaat
J27 Vervangen eerste implantaat
J37 Vervangen volgend implantaat
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
J33 Kosten implantaat
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 
P31 Wortelkap met stift
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
R08 Eénvlaks composiet inlay
R09 Tweevlaks composiet inlay
R10 Drievlaks composiet inlay
R11 Eénvlaksinlay
R12 Tweevlaksinlay
R13 Drievlaksinlay
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
R24 Kroon
R28 Endokroon, indirect vervaardigd
R29 Confectiekroon
R31 Opbouw plastisch materiaal
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode
R33 Gegoten opbouw, directe methode
R40 Eerste brugtussendeel
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R46 Brugverankering, per anker
R60 Plakbrug zonder preparatie
R61 Plakbrug met preparatie
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
R73 Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
R80 Temporaire, eerste voorziening
R85 Temporaire, volgende voorziening
T21 Grondig reinigen wortel, complex
T22 Grondig reinigen wortel, standaard
T82 Tandvleescorrectie per element
T85 Aanbregen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
T87 Kroonverlenging per element
V71  Eénvlaksvulling amalgaam 
V72  Tweevlaksvulling amalgaam 
V73  Drievlaksvulling amalgaam 
V74  Meervlaksvulling amalgaam 
V81  Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82  Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83  Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91  Eénvlaksvulling composiet 
V92  Tweevlaksvulling composiet 
V93  Drievlaksvulling composiet 
V94  Meervlaksvulling composiet 
V15  Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 
V30  Fissuurlak eerste element 
V35  Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 
V40  Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
V70  Parapulpaire stift 
V80 Wortelkanaalstift
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
   
Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden
Code Omschrijving
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
M40 Fluoridebehandeling
E97 Uitwendig bleken per kaak
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
J40 Twee magneten/drukknoppen
J41 Elke volgende magneet, drukknop
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
J53 Omvorming klikgebit
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
J58  Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten
J78 Verwijderen én vervangen drukknop
J79 Verwijderen én vervangen steg
J97 Overheadkosten implantaten
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 
F492A/B/C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak
F813A/B/C Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

 

 

 

 

 

Naar boven