Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Publicatie Ambulancezorg nacalculatieformulier 2018 - CI/19/03c
Ondertekeningsdatum:18-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan : de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen en de representerende zorgverzekeraars

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 - 770 8 770

E-mailadresinfo@nza.nl

Kenmerk: CI/19/03c - 0318705/0490166

Onderwerp: Publicatie Nacalculatieformulier 2018

Datum: 18 januari 2019

 

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over het Ambulancezorg nacalculatieformulier 2018.

Nieuw portaal

Het portaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vernieuwd. Hiermee zetten wij een volgende stap in het digitaliseren van het aanvragen van budgetten en het afgeven van beschikkingen. Op het nieuwe portaal stellen wij vanaf 21 januari 2019 het Ambulancezorg nacalculatieformulier 2018 voor u beschikbaar.

Toegang tot het portaal

Het nieuwe portaal is tijdelijk bereikbaar via https://ambulancezorg-aanvragen.nza.nl/. U kunt deze omgeving overal benaderen via een beveiligde toegang en heeft geen specifieke software nodig om het nacalculatieformulier in te dienen. Het portaal werkt het best wanneer u de internetbrowser Google Chrome gebruikt. Iedere zorgaanbieder of zorgverzekeraar heeft zijn eigen beveiligde portaal. Dit portaal is alleen toegankelijk voor de betreffende zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Als u voor de eerste keer inlogt in het nieuwe portaal voert u uw gebruikersnaam in. Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw NZa-nummer. De eerste keer als u inlogt klikt u op wachtwoord vergeten. Op het voor u aan het NZa portaal gekoppelde emailadres ontvangt u een wachtwoord en instructie om in te loggen in het portaal.

Oude portaal

De oude omgeving blijft beschikbaar via https://aanvragen.nza.nl. Hier kunt u uw eerder ingediende formulieren vinden en de door ons afgegeven beschikkingen. Als u gebruik maakt van het formulier Voorlopige opbrengstverrekening 2019 dan zullen wij de beschikkingen daarvoor ook nog op het oude portaal publiceren.

Indienen voor 1 juli 2019

U dient het door u en de representerende zorgverzekeraar ondertekende nacalculatieformulier 2018 met de bijbehorende stukken voor 1 juli 2019 bij ons in. Wij wijzen u er op dat wij aanvragen of aanpassingen op ingediende aanvragen die wij na deze datum ontvangen, afhandelen conform artikel 4.2.5 van de Beleidsregel Regionale ambulancevoorziening 2018 (BR/REG-18152). Aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de formele besluiten van de NZa, over budgetvaststelling en –aanpassing, zijn rechtsgeldig.

Wij stellen het controleprotocol opbrengsten 2018 uiterlijk 15 februari  2019 beschikbaar op het documentenplatform van de NZa, https://puc.overheid.nl/nza/.

Algemene toelichting op nacalculatieformulier

De gebruikershandleiding bij het formulier is als bijlage bij deze circulaire opgenomen en vindt u op het documentenplatform van de NZa (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_263078_22/1/). Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen voordat u met het invullen van de nacalculatie begint. Nadat u bent ingelogd op het portaal kunt u het nacalculatieformulier 2018 openen.

Het formulier bestaat uit vier tabbladen:

  1. Rijdende dienst;
  2. Meldkamer;
  3. Opbrengsten en vragen;
  4. Overzicht aanvraag.

Om de wagenpark en productievergoeding op het tabblad te berekenen, kunt u gebruik maken van de definitieve brandstofprijs voor 2018. Deze bedraagt 0,2159 euro per liter. Op de derde pagina van het formulier is een sectie opgenomen waar u de werkelijke opbrengsten 2018 opgeeft. De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de declaraties van zorgprestaties (zie onderstaande tabel) die ter dekking van het budget dienen.1 De volgende posten mag u niet opnemen in de opbrengsten 2018:

  • Opbrengsten van voorgaande jaren;
  • Opbrengstverrekeningen van voorgaande jaren;
  • Voorlopige maandelijkse verrekenbedragen 2018.
Prestatie-code Omschrijving Verrichting-code

I 001

Kilometer

196001

I 002 Besteld vervoer (B-rit) 196002
I 003

Stand-by (per uur)

196003
I 005

Grensoverschrijdende spoedinzet van ambulances (bandbreedte tarief)

196005
I 006 MICU vervoer 196006
I 010 Spoedvervoer (A1- / A2-rit) 196010

 

Als u het formulier heeft ingevuld kiest u bij het laatste onderdeel van de vierde pagina voor voltooien. Vervolgens voegt u de jaarrekening en de accountantsverklaring toe. De door u ingevoerde opbrengsten dienen door de accountant te worden gewaarmerkt. U kunt de ingevoerde opbrengsten downloaden en na waarmerken door de accountant als bijlage toevoegen bij het formulier.

Om het formulier te ondertekenen kunt u het ondertekeningdocument downloaden en getekend als bijlage toevoegen. Na ondertekening door de representerende zorgverzekeraar kunt u het formulier indienen bij de NZa.

Eenzijdige verzoeken

Als u en de representerende zorgverzekeraar niet tot overeenstemming komen kunt u beide een eenzijdig verzoek indienen. De afhandeling van eenzijdige verzoeken verloopt conform de eerdergenoemde Beleidsregel Regionale ambulancevoorziening 2018 (BR/REG-18152).  

Vragen

Voor vragen naar aanleiding deze brief of het formulier kunt u de gebruikershandleiding raadplegen. Als uw vraag daarmee niet beantwoord is, kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op telefoonnummer 088 7708 770. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in het onderwerp van de e-mail uw NZa-nummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Beschikbaarheid en Innovatie van Zorg

 

Naar boven