Onderwerp: Bezoek-historie

DSM-IV-TR en DSM-5 copyright/disclaimer

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Op het DSM-diagnoseclassificatiesysteem is een disclaimer/copyright notice van toepassing:

De codelijst Diagnose, de codelijst D5 Diagnose en de conversietabel, die vanaf deze webpagina gedownload kunnen worden, mogen alleen worden gebruikt in de declaratie-, registratie- en informatiesystemen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg voor facturering van zorgprestaties en de aanlevering  van informatie aan het DIS, alsmede voor analyse-, toezichts- en controledoeleinden door: zorgaanbieders in de ggz en de forensische zorg, aanbieders van diensten voor facturering en/of de administratieve verwerking van facturen in de ggz en de forensische zorg, zorgverzekeraars, Vektis, VECOZO, gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Zorginstituut Nederland, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, inclusief de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, evenals door ICT-leveranciers die factureringsproducten voor ggz en forensische zorg op de markt brengen voor de ontwikkeling van declaratiesoftware. Voor overig gebruik dient contact te worden opgenomen met Boom uitgevers Amsterdam BV.

Reprinted with permission © 2000-2013 American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Boom uitgevers Amsterdam BV
Prinsengracht 747-751
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
info@boomamsterdam.nl

*DSM, DSM-5, and DSM-IV-TR are registered trademarks of the American Psychiatric Association, and are used with permission herein. Use of these terms is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association.

Naar boven