Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire Macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019 - CI/18/33c
Publicatiedatum:06-12-2018Geldigheid:01-01-2019 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van:

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • GGZ Nederland (GGZN)
 • Platform MeerGGZ
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Directie Forensische Zorg (DForZo)
 • Gevangeniswezen (GW)
 • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
 • Landelijk Platform GGZ (LPGGZ)
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Huisartsen Advies Groep GGZ (PSyHAG)
 • InEen
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088-770 8 770

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk:  0315012/0478375

Onderwerp: Macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019

Datum: 6 december 2018

Geachte mevrouw, heer,

 

In deze brief informeren wij u over het macrobeheersinstrument voor geneeskundige ggz 2019. Wij vragen u deze informatie met uw achterban te delen.

Macrobeheersinstrument geneeskundige ggz 2019

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 4 december 2018 de regelgeving betreffende het macrobeheersinstrument (MBI) voor de geneeskundige ggz voor 2019 vastgesteld. Dat betreft dus de ggz die op basis van de Zorgverzekeringswet vergoed wordt. Wij hebben de beleidsregel en de nadere regel inmiddels gepubliceerd op ons documentenplatform (https://puc.overheid.nl/nza/).

Per brief van 19 november 2018 (kenmerk 1447178-184111-CZ) heeft de Minister voor Medische zorg en Sport bekendgemaakt wat de macro-omzetgrens voor geneeskundige ggz 2019 is ten behoeve van dit MBI. De hoogte van de macro-omzetgrens is €3.952,7 miljoen (prijspeil 2019). De NZa heeft de tariefbeschikking met daarin deze macro-omzetgrens voor 2019 ook gepubliceerd op het documentenplatform.

Wel of geen overschrijding MBI ggz 2019

De Minister van VWS zal uiterlijk op 1 juli 2021 aan de NZa meedelen of er sprake is van overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2019.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. C.A.H. ten Damme RA
unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Naar boven