Onderwerp: Bezoek-historie

Wat moet ik in 2019 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist of psychiater?

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

We krijgen bij de NZa veel vragen over de rijbewijskeuring door keurende medisch specialisten. Dat zijn medisch specialisten zoals een cardioloog, internist of een neuroloog. We krijgen vooral vragen over de kosten van de keuring door een psychiater of een neuroloog. In deze factsheet vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden hierop. 

Hoeveel kost mijn rijbewijskeuring?

Dat hangt ervan af, de kosten van een rijbewijskeuring kunnen namelijk variëren. Voor iedere keuring geldt een basistarief. Daarnaast kunnen keurende medisch specialisten (hierna: keuringsartsen) toeslagen in rekening brengen als de keuring langer duurt. Alleen psychiaters en neurologen mogen ook nog indirecte tijd in rekening brengen als ze meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van de keuring en hun rapportage.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte tijd?

Directe tijd is de tijd dat de keuringsarts u daadwerkelijk ziet en de keuring bij u afneemt. Indirecte tijd is de tijd die de keuringsarts besteedt aan het voorbereiden en uitwerken van de keuring. De keuringsarts doet dit tijdens uw afwezigheid.

Hoe is dit bedrag opgebouwd?

Het basistarief voor een rijbewijskeuring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De keuring kost minimaal het basistarief. Daarnaast kunnen keuringsartsen toeslagen in rekening brengen. Over het totale bedrag wordt nog btw gerekend. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%. De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. De keuringsarts mag niet meer dan deze tarieven in rekening brengen. 

De tarieven voor de rijbewijskeuring en de toeslagen in 2019

Wat zit er in het tarief voor een keuring? Tarief*

 
Toelichting 

 
Wie mag het in rekening brengen?
Basistarief rijbewijskeuring € 87,45 Het basistarief voor rijbewijskeuring voor 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd  Alle keuringsartsen
Toeslag directe tijd  € 43,71 Toeslag per 15 minuten dat de keuring bij de medisch specialist langer duurt Alle keuringsartsen 
Toeslag indirecte tijd € 43,71 Toeslag per 15 minuten voor langere voorbereiding en uitwerking van de rapportage dan het basistarief Alleen psychiaters en neurologen

* tarieven ex BTW 

Hoeveel kost een keuring? 
 
Totaal tarief rijbewijskeuring excl. btw Totaal tarief rijbewijskeuring incl. 21% btw
Basistarief rijbewijskeuring zonder toeslag(en)  € 87,45 € 105,81
Basistarief met 1 toeslag € 131,16 € 158,70
Basistarief met 2 toeslagen € 174,87 € 211,59 
Basistarief met 3 toeslagen € 218,58 € 264,48
Basistarief met 4 toeslagen € 262,29 € 317,37

Hoeveel toeslagen mogen keuringsartsen maximaal in rekening brengen?

Bij een ‘Gezondheidsverklaring’ rijbewijskeuring mogen psychiaters en neurologen maximaal 2 toeslagen indirecte tijd rekenen. Bij een ‘Vorderingsprocedure’ rijbewijskeuring op last van de politie mogen psychiaters en neurologen maximaal 4 toeslagen indirecte tijd in rekening brengen. Voor de directe tijd is geen maximum aantal toeslagen vastgesteld.

De offerte voor mijn rijbewijskeuring valt hoger uit dan het basistarief, mag dat?

Ja, maar de keuringsarts is verplicht om u voorafgaand aan de rijbewijskeuring te informeren over de te verwachten totale kosten. Deze kunnen hoger uitvallen dan het basistarief als de keuringsarts verwacht dat hij toeslagen in rekening moet brengen. De keuringsarts mag dan een offerte opstellen die hoger ligt dan het basistarief.

De werkelijke keuring duurde minder lang dan omschreven in de offerte, wat nu?

Het kan dat de keuring minder lang duurt dan de keuringsarts in de offerte verwachtte. Dan mag de keuringsarts alleen de werkelijk bestede tijd in rekening brengen. De keuringsarts moet de offerte dus bijstellen. 

Moet ik de rekening van tevoren betalen?

Nee, u bent niet verplicht om uw rijbewijskeuring van te voren te betalen. U betaalt de rijbewijskeuring wanneer de keuring daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Moet ik naar een keuringsarts die het CBR voorstelt? U moet altijd

U moet altijd naar een keurend medisch specialist die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is ingeschreven. Meestal krijgt u van het CBR een verwijsbrief. Het CBR verwijst u naar een keuringsarts op basis van uw postcode. Als u het niet eens bent met de gekozen keuringsarts vanwege bijvoorbeeld de prijs of kwaliteit, dan kunt u contact opnemen met het CBR via www.cbr.nl of telefonisch via 088 - 227 7 700. Het CBR kan u dan naar een andere keuringsarts verwijzen. 

Wanneer moet ik laboratoriumkosten betalen?

In sommige gevallen moet de keuringsarts als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De keuringsarts brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor laboratoriumonderzoeken. Overige onderzoeken mag de specialist alleen declareren als onderdeel van de keuring, binnen het basistarief of een toeslag voor directe tijd.

Wat kan ik doen als de rekening niet klopt?

Als u vragen heeft over de juistheid van uw rekening, kunt u die stellen aan uw keuringsarts of bij de instelling waar u gekeurd bent. Daar kunt u ook een klacht indienen als de rekening volgens u niet klopt. Daarnaast kunt u een melding bij ons doen op www.nza.nl . Uw melding helpt ons in ons toezicht op de zorg. Aan de hand van uw melding kunnen we een keuringsarts of instelling aanspreken en maatregelen nemen als zij zich niet aan hun wettelijke taken houden. 

Andere vragen?

Het CBR stelt de regels vast voor de uitvoering van de keuringen en ziet toe op de naleving daarvan. Zie www.cbr.nl Als u vragen heeft over de kwaliteit van de zorg van de keuringsarts kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg, het loket van de IGJ: 088 - 120 5 020 https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

Naar boven