Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart DIS
Geldigheid:01-04-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Als zorgaanbieder van medisch-specialistische zorg levert u iedere maand uw gedeclareerde zorg aan het dbc-informatiesysteem (DIS).

Wat doen we met de DIS-data?

 

We gebruiken de DIS-data om inzicht te krijgen in zorgmarktontwikkelingen en voor het vaststellen van tarieven en prestaties. In de wet staat bovendien een aantal overheidsinstanties waarmee we in sommige gevallen DIS-gegevens delen.

Stappenplan om uw gegevens aan te leveren

 

1. U maakt een account aan op www.disportal.nl .

2.  Indien nodig downloadt u de Privacy- en Verzendmodule (PVM) vanuit uw account en vraagt u via info@nza.nl een certificaat aan. Of dit nodig is, is afhankelijk van uw softwareleverancier.

3. Vanuit uw softwaresysteem maakt u een DIS-bestand.

4. U verstuurt het bestand via de PVM.

5. U ontvangt een ontvangstbevestiging en een melding wanneer het bestand is verwerkt.

6. Soms zitten er fouten in het bestand. Dan krijgt u daarvan een melding. Wanneer u de foutmelding heeft opgelost, verstuurt u het bestand opnieuw via de PVM.

7. Als er geen fouten (meer) in het bestand zitten, is de aanlevering geslaagd!

Vertrouwelijkheid DIS-gegevens

Wij zorgen voor een veilige verwerking en opslag van de DIS-gegevens. Dit doen wij onder andere door gebruik te maken ZorgTTP als Trusted Third Party. ZorgTTP zorgt met de Privacy- en Verzendmodule voor het pseudonimiseren van de gegevens. Hierdoor zijn de gegevens niet of nauwelijks herleidbaar tot individuen. De enige patiëntgegevens die u aan DIS aanlevert zijn de vier postcodecijfers (dus niet de letters), de landcode, het geboortejaar (dus niet de datum) en het geslacht.

Minimale dataset

Welke gegevens u precies moet aanleveren, staat in de Regeling minimale dataset (mds) voor de Medische-specialistische zorg die de NZa uitgeeft.

Zelf regelen

Op www.disportal.nl kunt u:

  • Een (nieuw) account aanvragen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe zorgaanbieder bent of overstapt naar een andere softwareleverancier.
  • Uw gegevens inzien. Bijvoorbeeld uw locatiecode/instellingsvolgnummer.
  • Een e-mailadres en/of telefoonnummer in de contactgegevens wijzigen.
  • Validatierapporten downloaden om foutmeldingen te achterhalen en op te lossen.
  • Eerder aangeleverde DIS-aanleveringen bekijken.
  • De Privacy- en Verzendmodule downloaden.
  • DIS-documentatie downloaden.
     

Hulp nodig

Bekijk eerst onze website met veel gestelde vragen en aanvullende informatie.

Neem contact op met ZorgTTP voor vragen over de Privacy- en Verzendmodule, of met uw softwareleverancier voor vragen over uw EPD of het aanmaken van een DIS-bestand.  

Voor overige vragen helpen wij u graag. Wij zijn te bereiken via WhatsApp: 088 770 87 70 (op ma t/m vrij tussen 9 en 13 uur) of per e-mail op info@nza.nl.

Naar boven