Onderwerp: Bezoek-historie

Veelgestelde vragen van burgers over faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoe kan het dat een ziekenhuis failliet gaat?

Ziekenhuizen krijgen geld voor de zorg die zij leveren. Hiermee moeten ze hun personeel, voorzieningen en andere uitgaven betalen. Het ziekenhuis moet dus zorgen voor een goede bedrijfsvoering. Als er structureel meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, gaat een bedrijf failliet. Een ziekenhuis dus ook. 

Ik ben onder behandeling bij het MC Slotervaart. Waar moet ik nu heen?

Dat is een vervelende situatie. Concrete informatie kunt u vinden in de Q&A Faillissement MC Slotervaart van het MC Slotervaart.

Ook kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft hierin een coördinerende rol genomen. Naar aanleiding van het faillissement heeft Zilveren Kruis een FAQ Faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen opgesteld. Deze pagina wordt continu aangepast en geactualiseerd.

Wat betekent het faillissement voor mijn eigen risico?

Een patiënt mag niet met een hoger of dubbel eigen risico worden belast doordat een deel van zijn behandeling heeft plaatsgevonden in een ziekenhuis dat failliet is verklaard. Ook niet als een ander ziekenhuis een deel van de behandeling overneemt. Wij verwachten van ziekenhuizen, die (een deel van) de behandeling hebben overgenomen, en de zorgverzekeraars dat zij hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Wat is een systeemziekenhuis?

De term ‘systeemziekenhuis’ is geen term die in wet- of regelgeving is vastgelegd. Er bestaat wel de term ‘gevoelige ziekenhuizen’ van het RIVM. Dit zijn ziekenhuizen waarvan sluiting van hun spoedeisende hulp (SEH) tot gevolg heeft dat mensen niet meer binnen de norm van 45 minuten naar een andere SEH vervoerd kunnen worden. Een overzicht van deze ‘gevoelige ziekenhuizen’ wordt ieder jaar opgenomen in de Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2018 van het RIVM.

Wat is de rol van de zorgverzekeraar bij het faillissement van een ziekenhuis?

Uw zorgverzekeraar moet ervoor zorgen dat u binnen redelijke termijn en afstand de zorg krijgt die u nodig heeft. Dit noemen we zorgplicht. Als u vragen heeft over de zorgplicht of bepaalde zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft hierin een  coördinerende rol  genomen. Naar aanleiding van het faillissement heeft Zilveren Kruis een  FAQ Faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen opgesteld. Deze pagina wordt continu aangepast en geactualiseerd.

Wat is de rol van de NZa bij het faillissement van een ziekenhuis?

De NZa ziet erop toe dat zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. Als u niet binnen redelijke termijn en afstand de zorg krijgt die u nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Als zij u niet afdoende helpen, ontvangen wij hier graag een melding over via ons meldpunt .

Naar boven