Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire correctie postcodelijst achterstandsgebieden huisartsenzorg en verloskundige zorg - CI/18/27c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van:

  • InEen
  • ZN
  • LHV
  • VPH
  • AF
  • KNOV
  • Bo geboortezorg

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn binnen de huisartsenzorg en verloskundige zorg een aantal wijzigingen in het beleid doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is de herijking van de postcodelijst die bepaalt voor welke patiënt een opslag in rekening kan worden gebracht in het kader van achterstandsproblematiek.

 

Vorige maand hebben we de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (kenmerk TB/REG-19619-02 ) en de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (kenmerk TB/REG-19622-02) gepubliceerd. Bij deze prestatie- en tariefbeschikking zit een bijlage met de herijkte lijst van postcodes waarvoor vanaf 1 januari 2019 een extra opslag voor achterstand geldt. In overleg met u is gekozen voor de in scenario 2 beschreven methode om de achterstandsindex te berekenen, namelijk op basis van de parameters:

  • Aandeel niet actieven (uitkeringsgerechtigden, uitgezonderd AOW)
  • Aandeel inwoners met laag inkomen
  • Aandeel niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen

 

Postcodelijst vervangen

Recent hebben we geconstateerd dat de gepubliceerde postcodelijst niet correct is. Wij publiceren daarom nu de vervangende Prestatie- en tariefbeschikkingen huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (kenmerk TB/REG-19619-03) en de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde (kenmerk TB/REG-19622-03). Deze bevatten als bijlage de correcte lijst met postcodes.

We beseffen dat u en uw leden mogelijk al met de informatie in de gepubliceerde postcodelijst aan het rekenen zijn gegaan. We vinden het daarom erg vervelend dat een niet correcte lijst is gepubliceerd en moet worden gecorrigeerd.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom vragen wij u om uw achterban te informeren over de publicatie van de aangepaste postcodelijst.

 

Heeft u vragen?

De gewijzigde tariefbeschikking vindt u op onze website. Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: 088 - 770 87 70 of info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven