Onderwerp: Bezoek-historie

Aanpassing deadline publiceren sterftecijfers

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van:
- Ziekenhuizen (010, 020)

Behandeld door: directie Regulering 
Telefoonnummer: 088 - 770 87 70
E-mail: info@nza.nl 
Kenmerk: CI/18/25c
Datum: 5 juli 2018
 

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
Op basis van de ‘Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg’ (hierna regeling) zijn zorgaanbieders verplicht hun sterftecijfers te publiceren. We hebben besloten de deadline van publicatie en aanlevering van de sterftecijfers aan de NZa te vervroegen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Nieuwe deadline
Zorgaanbieders zijn op basis van de huidige regeling (NR/CU-267) verplicht om uiterlijk op 1 maart van jaar t+2 sterftecijfers over jaar t te publiceren op de eigen website en aan te leveren aan de NZa.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft de sterftecijfers een belangrijke plek in haar toezicht op zorgaanbieders en heeft aangegeven graag eerder te willen beschikken over zo recent mogelijke sterftecijfers.

We hebben de betrokken koepels van zorgaanbieders, de NVZ en de NFU, gevraagd bij hun achterban te inventariseren wat de mogelijkheden hiervoor zijn. We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de sterftecijfers eerder gepubliceerd en aangeleverd kunnen worden. In de nieuwe regeling (kenmerk: NR/REG-1828) is de deadline voor het publiceren en aanleveren gewijzigd naar uiterlijk 31 december t+1 (voor cijfers over jaar t). Dit betekent dat ook voor consumenten en patiënten deze informatie eerder beschikbaar is.

Gevolg
In de praktijk betekent dit dat de sterftecijfers 2017 uiterlijk 31 december 2018 gepubliceerd en aangeleverd moeten worden. Inhoudelijk is er aan de regeling verder niets gewijzigd.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de informatielijn. De informatielijn is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 770 87 70. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Naar boven