Onderwerp: Bezoek-historie

NHC gespecialiseerde ggz en forensische zorg 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het integrale tarief voor verblijf van de db(b)c en zzp productstructuur bestaat uit meerdere componenten. Een daarvan is de normatieve huisvestingscomponent (nhc) ter dekking van de kapitaallasten.

Vanaf 1 januari 2018 is de nhc geen apart tarief meer, maar maakt het onderdeel uit van de deelprestatie verblijf of zzp.

 

Met ingang van 1 januari 2019 is de hoogte van de nhc binnen het integrale tarief aangepast. Aangescherpte eisen rondom duurzaamheid hebben de investeringskosten doen veranderen. Zie voor meer informatie ook het TNO-rapport1.

Deze verandering maakt dat wij de nhc apart inzichtelijk maken. We benadrukken dat de tarieven voor verblijf integraal zijn. De weergeven bedragen dienen daarmee enkel ter onderbouwing.

 

Gespecialiseerde ggz

 

Prestatie

 NHC 2019

Verblijf A

€37,11

Verblijf B

€36,26

Verblijf C

€36,36

Verblijf D

€36,12

Verblijf E

€38,16

Verblijf F

€37,34

Verblijf G

€42,41

Verblijf H

€47,83

   

Beveiliging 2

€45,38

Beveiliging 3

€60,14

PMU

€44,30

 

NHC 2019

Prestatie

 exclusief dagbesteding

inclusief dagbesteding

GGZ ZZP B3

€25,09

€35,59

GGZ ZZP B4

€25,09

€35,59

GGZ ZZP B5

€34,14

€45,79

GGZ ZZP B6

€30,95

€40,59

GGZ ZZP B7

€35,41

€51,04

Forensische zorg

 

Prestatie

 NHC 2019

Beveiliging 1

€36,26

Beveiliging 2

€45,38

Beveiliging 3

€60,14

Beveiliging 4

€73,07

Toeslag SGLVG

€21,69

 

 

 

NHC 2019

Prestatie

 exclusief dagbesteding

 inclusief dagbesteding

ZZP GGZ C1

€19,52

€27,23

ZZP GGZ C2

€19,52

€27,23

ZZP GGZ C3

€25,34

€33,05

ZZP GGZ C4

€26,82

€36,17

ZZP GGZ C5

€27,4

€35,74

ZZP GGZ C6

€27,64

€36,99

     

ZZP VG 1

€25,34

€33,05

ZZP VG 2

€25,34

€33,05

ZZP VG 3

€25,34

€33,05

ZZP VG 4

€25,34

€33,05

ZZP VG 5

€23,15

€32,34

ZZP VG 6

€23,15

€32,34

ZZP VG 7

€23,15

€32,34

Voor de normatieve intentariscomponent (nic) verwijzen wij naar de relevante Wlz-beleidsregels.

 

Naar boven