Onderwerp: Bezoek-historie

Aangepaste beleidsregels en regeling Wlz 2018 en 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Wlz-instellingen
en zorgkantoren/Wlz-uitvoerders

 

Behandeld door: directie Regulering 

Telefoonnummer: 088 - 770 8 770    

E-mailadres: info@nza.nl            

Kenmerk: CI/18/22c 0293094/0437959 

Datum: 8 juni 2018     

 

Onderwerp

Aangepaste beleidsregels en regeling Wlz 2018 en 2019                                          

 

Met deze brief informeren wij u over de gewijzigde beleidsregels en regeling Wlz voor de jaren 2018 en 2019.

 

Geachte heer of mevrouw,

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderstaande beleidsregels, tariefbijlagen

en een regeling Wlz voor de jaren 2018 en 2019 vastgesteld. Net zoals in eerdere jaren, vindt u een korte weergave

van de inhoudelijke wijzigingen aan het begin van de “Toelichting” in de beleidsregel of de regeling.

 

2018  
BR/REG-18147b Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018
BR/REG-18132a Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2018
BR/REG-18142c Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018
BR/REG-18142c Tariefbijlage bij beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis 2018
BR/REG-18143d Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018
BR/REG-18143d Tariefbijlage bij beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018

 

2019  

BR/REG-

19109

Beleidsregel BRMO-uitbraak

BR/REG-

19110

Beleidsregel definities Wlz

BR/REG-

19118

Beleidsregel overige kosten Wlz 2019

NR/REG-

1903

Regeling transparantie contracteerproces Wlz

 

De NZa publiceert sinds december 2017 haar beleidsregels, regelingen en overige relevante documenten via

een documentenplatform. Dit documentenplatform is te bereiken via de website van de NZa. De hiervoor genoemde

regelgeving is hier terug te vinden.

 

Eén van de voordelen van dit platform is de mogelijkheid om zelf versies (binnen een jaar) en ook de voorganger

(voorgaande jaar) van een beleidsregel of regeling met elkaar te vergelijken. Op deze manier ziet u in één oogopslag

de wijzigingen tussen de verschillende versies. Omdat het een relatief nieuw platform is, vindt u in de bijlage

“Korte instructie vergelijken documenten in het documentenplatform van de NZa” uitleg over hoe u de regelgeving met

elkaar kunt vergelijken; is er geen optie tot vergelijken beschikbaar, dan betekent dit dat er geen eerdere versie of voorganger beschikbaar is.

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NZa via e-mail: info@nza.nl

of via het Informatie- en Contactcentrum: 088 - 770 8 770.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J.C.E. Kursten

directeur Regulering

Naar boven