Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2017 / Vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2017 - CI/18/07c
Publicatiedatum:08-03-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Wlz-instellingen

(verzendlijst van instellingen met een subsidieverlening 2017)

 

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 – 770 8 770

E-mailadres: info@nza.nl 

Kenmerk: CI/18/07c 0281549/0420842

Datum: 8 maart 2018

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Met deze brief informeren wij u over het indienen van de formulieren ‘Aanvraag vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2017’ en ‘Aanvraag vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2017’. In deze brief leggen wij uit hoe het subsidietraject 2017 wordt afgerond.

Heeft u in 2017 voor deze subsidieregelingen geen verlening aangevraagd? Dan is deze brief voor u niet van toepassing.


Procedure van indienen
De procedure is dezelfde als voor de vaststelling van de subsidies 2016. Begin april 2018 kunt u de formulieren vinden via het portaal https://aanvragen.nza.nl. U ontvangt bericht per e-mail, op het door u opgegeven primaire e-mailadres, als het formulier voor u klaarstaat in het portaal. Via het portaal kunt u de aanvraag en de bijbehorende bijlagen uploaden en indienen bij de NZa. Om nu al de berekeningen te kunnen maken zijn de formulieren (Excel-versies) bij deze brief gevoegd. Wij verzoeken u om de naam van het Excelbestand bij het uploaden van uw aanvraag te beginnen met het NZa-nummer van uw organisatie. Gebruik daarbij het bestandsformaat .xlsx (bijvoorbeeld 300-0100.xlsx).

Het portaal kunt u overal benaderen via een beveiligde toegang. U heeft geen specifieke software nodig om het formulier te kunnen indienen. Het formulier werkt het best wanneer u de internetbrowser Google Chrome gebruikt, maar ook Internet Explorer is bruikbaar. Iedere zorgaanbieder heeft zijn eigen beveiligde portaal. Dit portaal is alleen toegankelijk voor de betreffende zorgaanbieder. U logt in op het portaal met een gebruikersnaam en wachtwoord.

U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u van de NZa heeft ontvangen. De gebruikersnaam bestaat uit het NZa-nummer van uw organisatie, bijvoorbeeld 300-0100. Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u op het inlogscherm via ‘wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord opvragen. Dit wachtwoord wordt naar uw reeds eerder opgegeven primaire e-mailadres gestuurd. Heeft u hierbij problemen? Neem dan contact op met het Informatie- en Contactcentrum op telefoonnummer: 088 – 770 8 770.


Dien uw vaststellingsformulieren uiterlijk 31 mei 2018 in
De uiterste datum waarop u uw vaststellingsformulieren 2017 kunt indienen bij de NZa is donderdag 31 mei 2018.
 

Nul-vaststelling
Als u eerder een subsidieverlening 2017 heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een beschikking heeft ontvangen, maar uiteindelijk concludeert dat u niet in aanmerking komt voor een subsidie, dan moet u toch een vaststellingsformulier indienen. Wij kunnen dan op basis van uw aanvraag een vaststellingsbeschikking van € 0,- afgeven. Met deze beschikking stellen wij de subsidie definitief vast.
 

Tot slot
De uitbetaling/terugvordering van de subsidieregelingen wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Zorginstituut via 020- 797 82 27.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum via de e-mail: info@nza.nl of telefonisch via 088 – 770 8 770. Kiest u dan in het keuzemenu voor optie 1, gevolgd door optie 4.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit


drs. C.M. Veldhuizen
unitmanager Langdurige Zorg

 

Naar boven