Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire-Consultatie op afstand met een vertegenwoordiger van de patiënt-CI/18/04c
Ondertekeningsdatum:16-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan het bestuur van

− algemene ziekenhuizen (010)
− categorale ziekenhuizen (011)
− academische ziekenhuizen (020)
− epilepsie-instellingen (040)
− dialysecentra (060)
− audiologische centra (070)
− radiotherapeutische centra (090)
− revalidatiecentra (100)
− zelfstandige trombosediensten (220)
− zelfstandige behandelcentra (291)
− huisartsenlaboratoria (380)
− instellingen voor geriatrische revalidatiezorg
− Zorginstituut Nederland
− FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Actiz, KNMT, Fenac, FNT, SAN, Ineen
− Zorgverzekeraars


Behandeld door: directie Regulering
Telefoonnummer: 088 – 770 8 770
E-mailadres: info@nza.nl
Kenmerk: CI/18/04c 0279373/0417558
Onderwerp: Consultatie op afstand met een vertegenwoordiger van de patiënt
Datum: 16 februari 2018

 

Geachte heer, mevrouw,


Per 1 januari 2018 zijn drie nieuwe zorgactiviteiten geïntroduceerd voor het consulteren van patiënten op afstand. Het betreft de zorgactiviteiten:

  • Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161);
  • Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162);
  • Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163).
     

Deze zorgactiviteiten zijn in het dbc-systeem gelijk gesteld aan (herhaal) polikliniekbezoeken. Met deze wijziging hoopt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het gebruik van consulten op afstand te stimuleren, indien dit wenselijk is voor de kwaliteit van zorglevering.

De wijziging heeft geleid tot vragen ten aanzien van de registratie van consulten op afstand met een vertegenwoordiger van de patiënt. In deze circulaire wordt uitgelegd hoe deze zorg geregistreerd moet worden.

Vertegenwoordiging van de patiënt bij polikliniekbezoek
Er zijn twee soorten polikliniekbezoeken waarin een patiënt kan worden vertegenwoordigd:

  • een (herhaal) polikliniekbezoek waarbij zowel de patiënt als de vertegenwoordiger aanwezig is, of
  • een herhaal-polikliniekbezoek door een (medisch) vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065).

Het belangrijkste verschil tussen deze twee zorgactiviteiten is het vereiste contact met de patiënt. Het contact met de patiënt wordt wel vereist bij het eerst genoemde (herhaal) polikliniekbezoek. Bij zorgactiviteit 190065 wordt enkel contact vereist met de (medisch) vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiging van de patiënt bij consult op afstand
In de meeste situaties is het niet mogelijk om één van de zorgactiviteiten (190161, 190162 of 190163) te registreren als er enkel contact is met de vertegenwoordiger van de patiënt. Aangezien bij een polikliniekbezoek contact met de patiënt wordt vereist, wordt dit ook vereist bij de nieuwe zorgactiviteiten voor consulten op afstand (190161, 190162 en 190163). Met de introductie van deze zorgactiviteiten is enkel de manier waarop het polikliniekbezoek wordt geleverd gewijzigd, de overige voorwaarden zijn gelijk gebleven. Een vertegenwoordiger en patiënt die gezamenlijk op de polikliniek aanwezig zijn, nemen ook gezamenlijk deel aan het consult op afstand.

Uitzonderingssituaties
Uiteraard zijn er situaties te bedenken waarin een patiënt niet in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen in het kader van zijn geneeskundige behandelingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een ernstige vorm van dementie, of bij een baby van 1 jaar. In die situaties vindt het contact op de polikliniek ook vooral met de vertegenwoordiger plaats. Het is in die situaties dan ook toegestaan om bij een consult met een vertegenwoordiger van de patiënt de zorgactiviteit, 190161, 190162 of 190163 te registreren. Het is aan de hoofdbehandelaar om te beoordelen of de patiënt op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) mag worden  vertegenwoordigd en of de kwaliteit van zorg geborgd blijft zonder contact met de patiënt.

Zorgactiviteit 190065 op afstand
De zorgactiviteit herhaal-polikliniekbezoek, door de (medisch) vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065), is geïntroduceerd voor een specifieke patiëntengroep, waarbij het ongewenste effecten heeft om de patiënt uit zijn vertrouwde omgeving te halen en naar het ziekenhuis te laten komen voor een consult (bijvoorbeeld bij ernstige epilepsie). Deze zorgactiviteit kan nu niet op afstand geregistreerd worden, omdat de regelgeving voorschrijft dat deze zorgactiviteit een face-to-face contact met de patiënt vervangt.

Wij vinden het echter wel wenselijk dat een consult met een vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent op afstand kan plaatsvinden. Om die reden wordt de regelgeving aangepast zodat het per 2019 mogelijk is om deze code ook te registreren bij een consult op afstand.

Vragen
Voor een volledig overzicht van de (onderbouwing van) wijzigingen zoals deze per 1 januari 2018 zijn doorgevoerd met betrekking tot de consulten op afstand, verwijzen wij u naar het document ‘Wijzigingen dbc-release RZ18b’.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze circulaire dan kunt u deze richten aan info@nza.nl. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de informatielijn van de NZa: 088 – 770 8 770 (lokaal tarief).


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Naar boven