Onderwerp: Bezoek-historie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2016 - BR/CU-5140
Publicatiedatum:15-12-2015Geldigheid:15-12-2015 t/m 31-12-2016Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 - BR/REG-17157a, versie: 3: 01-01-2017 t/m 31-12-2019  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.