Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Publicatie nacalculatieformulier 2017 ambulancezorg - CI-18-5c
Ondertekeningsdatum:09-02-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen en de representerende zorgverzekeraars

 

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 - 770 8 770

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk: CI/18/5c - 0278875/0416738

Onderwerp: Nacalculatieformulier 2017 beschikbaar 

Datum: 9 februari 2018

 

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren we u over het aanvraagformulier voor de nacalculatie 2017 voor ambulancezorg dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschikbaar heeft gesteld. U vindt het formulier op het portaal van de NZa. Het ingevulde formulier moet u uiterlijk vóór 1 juli 2018 indienen bij de NZa. Hieronder lichten wij dit nader toe.

 

Algemene toelichting op nacalculatieformulier

Nadat u bent ingelogd op het portaal (http://aanvragen.nza.nl) kunt u het nacalculatieformulier 2017 starten.

Het formulier bestaat uit vier pagina’s:

  1. Contactgegevens;
  2. Rijdende dienst;
  3. Meldkamer;
  4. Overzicht aanvraag en verplichte documenten.

 

Toelichting onderdeel opbrengsten

Op de vierde pagina van het formulier is een sectie opgenomen waar u de werkelijke opbrengsten opgeeft. De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de declaraties van zorgprestaties (zie onderstaande tabel) die ter dekking van het budget dienen.[1] De volgende posten mag u niet opnemen in de opbrengsten 2017:

  • Opbrengsten van voorgaande jaren;
  • Opbrengstverrekeningen van voorgaande jaren;
  • Voorlopige maandelijkse verrekenbedragen 2017.

 

Prestatiecode

Omschrijving

Verrichting-

Code

I

001

Kilometer

196001

I

002

Besteld vervoer (B-rit)

196002

I

003

Stand-by (per uur)

196003

I

005

Grensoverschrijdende spoedinzet van ambulances (bandbreedte tarief)

196005

I

006

MICU vervoer

196006

I

010

Spoedvervoer (A1- / A2-rit)

196010

 

 

Verplichte documenten

Bij het laatste onderdeel van de vierde pagina voegt u de jaarrekening, accountantsverklaring en de gewaarmerkte opbrengsten door de accountant toe. Het nacalculatieformulier dient op de pagina met de opbrengsten te worden gewaarmerkt door de accountant. Zowel de gewaarmerkte opbrengsten in de nacalculatie als de accountantsverklaring en de jaarrekening van de RAV dienen geüpload te worden onderaan deze pagina. Zonder deze documenten kunt u de nacalculatie niet doorzetten naar de zorgverzekeraar en niet indienen bij de NZa.

Nadat de zorgverzekeraar het formulier heeft ondertekend, kan de RAV het formulier opnieuw doorlopen en vindt u het ondertekeningsdocument. Deze dient u te downloaden, te ondertekenen en vervolgens te uploaden, zodat de nacalculatie verzonden kan worden naar de NZa.

 

Procedure en indiening

Op de nacalculatie 2017 zijn de beleidsregel ‘Regionale Ambulancevoorzieningen 2017’ (BR/REG-17174) en de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen’ (NR/CU-741) van toepassing.

Wij stellen het controleprotocol bij de nacalculatie 2017 uiterlijk 1 maart 2018 beschikbaar op het documentenplatform (PUC) van de NZa ( https://puc.overheid.nl/nza/ ).

Het ingevulde formulier en bijbehorende documenten moet u uiterlijk vóór 1 juli 2018 indienen via het portaal.

 

Eenzijdige aanvraag

Vooralsnog heeft de NZa enkel het tweezijdige nacalculatieformulier 2017 beschikbaar gesteld. Dit betekent dat alleen de RAV een formulier in het portaal ziet staan. Op korte termijn maar uiterlijk 1 maart 2018 wordt ook het eenzijdige formulier voor zowel RAV als representerende zorgverzekeraar beschikbaar gesteld.

 

Vragen

Voor eventuele vragen naar aanleiding van de inhoud van deze circulaire en/of het formulier vragen wij u om eerst de beschikbare handleiding te raadplegen. Als uw vraag daarmee niet beantwoord is, kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in de onderwerpregel uw instellingsnummer te vermelden.

Een uitgebreide gebruikershandleiding voor het nacalculatieformulier is te vinden op PUC ( https://puc.overheid.nl/nza/ ). De titel van de handleiding is “Handleiding nacalculatie ambulancezorg”. Wij raden u aan deze handleiding te gebruiken bij het invullen van de nacalculatie.

Aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de formele besluiten die de NZa heeft genomen over budgetvaststelling en -aanpassing zijn rechtsgeldig.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Beschikbaarheid en Innovatie van Zorg

 

 


[1] Prestaties I20 en I21 dienen niet opgegeven te worden in de opbrengsten.

Naar boven