Onderwerp: Bezoek-historie

CI/18/03c Aangepaste regeling Wlz 2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

CI/18/03c Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018 (NR/REG-1818a) 

Aan de besturen van de zorgkantoren/Wlz-uitvoerders

 

Behandeld door: Directie Regulering                                
Telefoonnummer: 088 770 8 770                  
E-mailadres: info@nza.nl                                 
Kenmerk: 0277520/0414845-CI/18/03c

                                                                            

                                                                                                                                                           

Onderwerp:                                                                                                                                   Datum:
Aangepaste regeling Wlz 2018                                                                                                      31 januari 2018
 

Met deze brief lichten wij de belangrijkste aanpassingen in de Wlz-regeling monitoring pgb en individuele hulpmiddelen voor het jaar 2018 toe.

 

Geachte heer of mevrouw,

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 30 januari 2018 de volgende regeling Wlz voor het jaar 2018 vastgesteld.

 

Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018 (NR/REG-1818a)

 

Wat verandert er voor u:

  1. De NZa betrekt vanaf heden uw pgb-gegevens via Vektis. Zowel uw maand- als uw kwartaalrapportages aan de NZa over de pgb-uitgaven op budgethouders niveau komen hiermee te vervallen;
     
  2. De uitgaven aan individuele hulpmiddelen dient u nog wel maandelijks aan de NZa te leveren.

 

Wij hebben het formulier 'Budgettair kader Wlz 2018 Informatieuitvraag individueel aangepaste hulpmiddelen' hiervoor aangepast.
U dient dit formulier te gebruiken voor de maandelijkse aanlevering van de uitgaven van individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen van de vorige kalendermaand.

De regeling en het bijbehorende formulier zijn te vinden op https://puc.overheid.nl/nza/.

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de NZa via e-mail: info@nza.nl of via het Informatie- en Contactcentrum: 088 770 8 770.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J.C.E. Kursten
directeur Regulering

 

 

 

 

relaties2

Budgettair kader Wlz 2018 - Informatieuitvraag individueel aangepaste hulpmiddelen

REGELING NR/REG-1818a

Monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018

Naar boven