Onderwerp: Bezoek-historie

Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa - CA-300-563
Publicatiedatum:06-12-2012Geldigheid:01-01-2013 t/m 31-12-2017Versie:vergelijk Vergelijk met Compensatie vaste activa AWBZ en GGZ in verband met invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) - CA-300-493, versie: 1: 01-01-2012 t/m 31-12-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.