Onderwerp: Bezoek-historie

Invoering DBC-bekostiging voor gebudgetteerde zorgaanbieders van curatieve GGZ - BR/CU-5073
Publicatiedatum:28-09-2012Versie:vergelijk Vergelijk met Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw - BR/CU-5077, versie: 1  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.